Aktualna izobraževanja:

ON LINE: Izpopolnjevanje delavcev in strokovnjakov elektro stroke

Datum izvedbe: 7.7.2020
Bi se radi ognili najpogostejšim napakam pri izvajanju elektroinštalacijskih del in delovali v skladu z novimi predpisi? Potem se nam pridružite.

ON LINE: Odpadna embalaža in odpadki - KAKO PRAVILNO POROČATI

Datum izvedbe: 9.7.2020
IZVEDBA PREKO ORODJA ZOOM!

Priprave NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij

Datum izvedbe: jesen 2020
Priprave na izpit NPK preglednik manj zahtevnih inštalacij. Priprave bodo potekale v Mariboru. Teoretična in praktična priprava na izpit in pridobitev NPK.

 

 

 

 

[NEMOTENO DELOVANJE]

Mi smo nazaj, v polni sestavi - vam na razpolago!

 

 

Postopno odpiranje gospodarskih panog in dejavnosti.

Ste v podjetju res pripravljeni?

 

Zaznali smo, da se pri podjetjih pojavlja veliko nejasnosti in negotovosti. Kaj so obveznosti delodajalcev v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) in zaposlenih ter kaj so priporočila. Katere ukrepe ste dolžni izvajati glede na gospodarsko panogo ki jo opravljate in kaj se priporoča. Kje so možni in smiselni  prihranki, pri izvajanju ukrepov in kaj je potrebno dosledno izvajati.

Zaradi vseh težav, ki se v medijih, javnosti in pri podjetjih pojavljajo z nabavo in uporabo zaščitnih ter higienskih mask, smo na trgu nabrali 15 različnih higienskih obraznih mask, vzorec iz različnih materialov, od papirja, platna oz. bombaža do večslojnih sestavljenih tekstilnih materialov in kirurške maske, ter jih dali na testiranje v priznan meroslovni laboratorij.

VEČ O TEM

 

 

 

 

NE SPREGLEJTE!    IPAF e-IZOBRAŽEVANJE

 

E-izobraževanje po IPAF-u ponuja fleksibilno in izboljšano izkušnjo spletnega učenja za operaterje mobilnih delovnih dvižnih ploščadi (MEWP). Omogoča enako kakovostno teoretično usposabljanje kot v učilnici z inštruktorjem, nato pa ga je možno s praktičnim delom nadaljevati na našem zunanjem učnem poligonu, kadarkoli bo to ustrezalo vam in vašim zaposlenim. V skladu z vsemi sprejetimi ukrepi pred širjenjem epidemije.

 

Ne odlašajte in preizkusite odlično priložnost opravljanja kombiniranega usposabljanja!

 

 

 

 

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ZAŠČITNIH MASK IN ROKAVIC

 

Pripravili smo navodila za pravilno uporabo zaščitnih mask in rokavic.

Če bi jih želeli prejeti tudi vi, nam pišite na tina.vadas@civis.si.

 

 

 

 

Ukrepi proti širjenju okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2
 
Spoštovani,
 
skladno z izrednimi razmerami zaradi širitve koronavirusa v Sloveniji smo tudi na Civisu sprejeli in že izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.

 

Vsa naša izobraževanja so trenutno omejena na/do 10 oseb. Prav tako udeleženci ne smejo prihajajo iz držav žarišč koronavorusa oz. se tam niso zadrževali v zadnjih 30 dneh (to so: Italija, Iran, Južna Koreja, Kitajska*);


*Povzeto po priporočilih NIJZ, https://www.nijz.si/sl/informacije-za-potnike-v-zvezi-z-novimkoronavirusom-sars-cov-2)

Kot delodajalce, ki k nam na usposabljanja napotujete svoje delavce, vas tako kot organizator teh dogodkov seznanjamo z nujnimi ukrepi, ki jih morajo kandidati, ki jih napotujete k nam na usposabljanja, brez izjeme izvajati ves čas prisotnosti v prostorih Civisa in v poslovni stavbi Center 65:
 
1. Dosledno umivanje rok s toplo vodo in milom, vsaj 30s; v kolikor umivanje ni mogoče, razkuževanje rok z razkužili, ki so na voljo udeležencem usposabljanj;

 

2. Izogibanje rokovanju, objemanju in ostalim tesnim stikom z ljudmi. 

 

3. Upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 m.

 

4. Ob znakih okužbe (slabo počutje, boleče grlo, suh kašelj, vročina, …) obvezno ostati doma;

 

5. Izvajanje higiene kašlja in kihanja (v robec, ki ga zavržemo, v rokav);

 

6. Ob vstopu v prostore Civis privolitev v merjenje telesne temperature z brezkontaktnim termometrom;


(povzeto po ukrepih NIJZ, https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2)


 
V primeru, da pri kandidatu ugotovimo znake povišane temperature oz. znake okužbe, ga bomo kot organizator usposabljanja zavrnili.

 

 

 

 

 

NOVO! NOVO! NOVO!

 

Poleg E - tečaja Higienski minimum - HACCP, vam uredimo tudi ustrezno dokumentacijo notranjega nadzora s HACCP načeli (t.i. HACCP načrt) za vaš obrat.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na tina.vadas@civis.si 

 

 

 

VAVČER ZA CERTIFIKATE KAKOVOSTI

 

SREDSTVA ŠE VEDNO NA VOLJO

 

 

Pri Slovenskem podjetniškem skladu so še vedno na voljo sredstva za pridobitev certifikatov kakovosti (skupine ISO, IATF, CEN, CENELEC idr.) v okvirju vavčerskih spodbud.

 

Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so še vedno upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in oddajo vlogo.

Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %.

Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer je 9.999.99 EUR.

 

Na vavčer se lahko prijavijo podjetja iz Vzhodne kohezijske regije, ki so certifikate že pridobila (po 1.1.2019) ali želijo v podjetje uvesti popolnoma nov certifikat.

 

Kakšna je dodana vrednost pridobitve certifikata kakovosti?

  • dvig kakovosti poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost
  • z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.

MSP lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva so na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

 

Civis vam lahko pomaga tako pri pripravi in oddaji razpisne dokumentacije kot tudi pri storitvah uvajanja standarda v podjetja z vso pripadajočo dokumentacijo. 

 

Kontaktna oseba: Miša Biro

E-pošta: misa.biro@civis.si

Telefon: 041 849 929

 

 

 

 

 

 

V veselem decembru smo tudi mi prejeli nekaj pohval, mnenj kako je sodelovati z nami.

Ker nas takšna gesta zelo razveseli, smo se odločili, da jih podelimo tudi z vami.

 

Družba Dravske elektrarne Maribor s podjetjem CIVIS sodeluje na področju usposabljanja za varno delo ter pri udeležbi na seminarjih in usposabljanjih za koordinatorje VZD na gradbiščih in za strokovne delavce VZD. Pristop, delo in praktična uporabnost na področjih sodelovanja so na visokem kakovostnem nivoju in udeleženci prejmejo natančno tiste informacije in znanja, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

 

Andrej Hajnc, Služba za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.

 

 

Surovina ima 18 lokacij po celi Sloveniji. Civis smo kot izvajalca strokovnih nalog pred 7 leti izbrali, ker so velik in strokoven tim in dostopni po celi Sloveniji. Če enega ni, nam drugi pomaga. Rezultat sodelovanja? Kljub 20% povečanju obsega poslovanja smo število nezgod pri delu ohranili na nivoju kot pred povečanjem. Njihov Učni center Civis pa je dokaz, da so na pravi poti in upam, da bodo šli s temi koraki naprej.

 

Davorin Mejal, varnostni inženir, Surovina d.o.o.

 

 

 

 

 

 

V podjetju Civis d.o.o. smo v okviru projekta ProStore izvedli 3 usposabljanja, in sicer na temo Digitalnega marketinga in Industrije 4.0 – Strateško planiranje.

Cilj usposabljanja zaposlenih je prav gotovo predstaviti  neomejene možnosti inovativnosti, možnosti sodelovanja pri ključnih procesih dela v organizaciji, možnosti vpogleda v kanale komuniciranj ter kaj prinašajo digitalni marketing in internet stvari, kakšen je spletni potrošnik, kaj za podjetje pomenijo podatki, ki jih na poti komuniciranja s strankami in poslovnimi partnerji v sklopu elektronskega poslovanja lahko preberemo.             

 

Več o operaciji:

Operacijo ProStore v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 E-POSLOVANJE 2019-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (EUR 30.000,00).

 

Cilj projekta ProStore je implementacija spletne aplikacije za upravljanje odnosov, za poslovno interakcijo in izmenjavo dokumentov s strankami. V okviru projekta smo pripravili novo spletno stran za Učni center Civis v treh jezikih, promocijski video, ki je dostopen na spletni strani, na youtube kanalu, na Facebooku in na digitalnem sejmu Europages, kjer lahko vidite vsa usposabljanja, ki jih za podjetja izvajamo v Učnem centru Civis. Razvili smo tudi aplikacijo CivisApp za vzpostavitev elektronskega poslovanja znotraj podjetja in med poslovnimi partnerji.

 

Zaradi izvedenih ukrepov bomo lažje dostopali do tujih trgov, saj smo naše vsebine približali uporabnikom iz drugih držav članic EU ter tretjih držav.  Zaradi digitalizacije poslovanja bomo bolj konkurenčni na globalnem trgu. Na splošno smo zmanjšali logistične izzive pri izvajanju storitev, povečali produktivnost zaposlenih, skrajšali čas za posamezne poslovne procese, povečali konkurenčnost zaradi naprednega znanja naših zaposlenih ter olajšali prodor na tuje trge.

 

www.eu-skladi.si

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si

 

Operacijo vzdrževanje Sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, vzdrževanje Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in uvajanje Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2011  delno financira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Cilj operacije je izboljšanje poslovnih procesov, povečanje učinkovitosti podjetja, večja repoznavnost podjetja na trgu in izboljšanje kakovosti storitev.

Višina sofinanciranja aktivnosti znaša do 7.590,00 EUR.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani: www.eu-skladi.si.

 

 

 

Pretekli dogodki

 

18.5.2019

DAN ODPRTIH VRAT UČNEGA CENTRA CIVIS

s strokovnimi predavanji


Učni center Civis je notranji poligon za usposabljanja za dela, ki vključujejo tveganje za varnost oz. zdravje delavca. Vedno več podjetij se zaveda, da področje varnosti in zdravja pri delu ni strošek, temveč predvsem investicija, še posebej, če pride do delovnih nezgod.

Ravno delovne nezgode bodo glavna tema predavanj v okviru Dneva odprtih vrat.

Agenda dogodka:

  • 13:30 - Kratek uvodni nagovor (mag. Dušan Bezjak, Civis d.o.o., Albert Kekec, Dorssen d.o.o.)
  • 13:45 - Delovne nezgode in odgovornosti odločevalcev (mag. Helena Polič Kosi, odvetnica)
  • 14:35 - Delovne nezgode in uveljavljanje zahtevkov za povračilo stroškov ZZZS (mag. Boštjan Savšek, ZZZS)
  • 15:25 - GDPR v praksi: minimalne zahteve za skladnost (mag. Tina Žagar, DPO, Civis d.o.o.)
  • 16:15 - Prikaz dejavnosti Učnega centra Civis
  • 16:50 - Pogostitev z druženjem
 
V kolikor želite več informacij o samem Učnem centru Civis in dejavnostih, ki jih izvajamo, si oglejte brošuro.

V torek, 21. maja 2019 ob 13:30 vas z veseljem pričakujemo na Tržaški cesti 65 v Mariboru. 
Veselimo se srečanja z vami!

Svojo prisotnost potrdite Neži Cussigh na številko 040 427 974 ali s klikom na neza.cussigh@civis.si.

 

6. 2. 2019

Posvet na temo Vavčer za certifikate kakovosti

Znane so vse podrobnosti o javnem pozivu z naslovom Vavčerji za certifikate kakovosti. Obveščamo vas, da bomo v torek, 5. marca 2019 ob 9. uri v prostorih podjetja Civis izvedli posvet na temo Vavčer za certifikate kakovosti. Vse zainteresirane vabimo, da se prijavite preko kontaktnega obrazca.

 

24.1.2019

JAVNI POZIV: Vavčerji za certifikate kakovosti

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) – t.i. VAVČERJE. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

 

Prvi vavčerji se načrtujejo predvidoma 25. 1. 2019!

 

1. Vavčer za certifikate kakovosti

Namen vavčeraj je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.

 

MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

 

Pomagamo vam tako pri pripravi razpisne dokumentacije kot tudi pri strokovnem delu, torej uvajanju standarda v vaše podjetje. Odgovorna oseba za področje standardov: Andrej Kos, e-poštni naslov andrej.kos@civis.si ali telefonska številka 031 622 458.

 

 

16.1.2019

RIGGER Usposabljanje za privezovalce bremen in signaliste 12. 2. 2019

V torek, 12. februarja 2019 bomo izvedli usposabljanje za privezovalce bremen in signaliste (RIGGER). Izvedba je zagotovljena. Na usposabljanju vam prikažemo nevarnosti pri dvižnih operacijah z dvigali, varno uporabo pomožnih privezovalnih sredstev ter vas seznanimo z nalogami privezovalca bremen in signalista. Usposabljanje je namenjeno prevsem v delovnih procesih pretovarjanja in raztovarjanja tovora. 

 

V sklopu praktičnega dela, ki poteka v Učnem centru Civis (notranji poligon za usposabljanja za dela, ki vključujejo tveganje za varnost oz. zdravje delavca) je prikazana uporaba različnih pomožnih privezovalnih sredstev, ki jih privezovalci bremen in signalisti uporabljajo pri svojem delu.

Več informacij o usposabljanju

 

 

 

 

 

16.1.2019

PRSES Usposabljanje odgovornih oseb za varnost regalnih sistemov 29.1.2019

V torek, 29. januarja 2019 bomo izvedli usposabljanje odgovornih oseb za varnost regalnih sistemov (PRSES). Izvedba je zagotovljena. Udeleženci bodo pridobili znanje o potrebnih dokumentih, ki jih morajo voditi po standardu SIST EN 15635:2009. Izvedeli bodo, kakšne odgovornosti in opravila ima PRSES oseba v skladišču. Pridobili bodo kompetence in znanja za obladovanje varnosti regalnih sistemov. 

 

Hkrati Učni center Civis predstavlja neprecenljivo priložnost za praktični prikaz tematik, ki jih pokrivamo v sklopu usposabljanja.

Več informacij o usposabljanju

 

 

 

 

Prvo usposabljanje za koordinatorje VZD na gradbiščih - jesen 2019

Jeseni 2019 bomo izvedli prvo usposabljanje za koordinatorje VZD na gradbiščih. Izvedba je zagotovljena. Vse podrobnosti o usposabljanju so na voljo pri g. Danilu Oniču. Prvo usposabljanje za koordinatorje VZD na gradbiščih organiziramo že mnogo let in naša statistika kaže, da so naši kandidati več kot 95% uspešni na izpitu, ki ga opravljajo na Inšpektoratu RS za delo.

Hkrati Učni center Civis predstavlja neprecenljivo priložnost za praktični prikaz tematik, ki jih pokrivamo v sklopu usposabljanja.
 

Več informacij o usposabljanju

 

prvo usposabljanje koordinatorjev VZD

Vir slike: lastni arhiv

 

 

13. 9. 2018

NOV UČNI CENTER za izvajanje praktičnih usposabljanj

Včeraj smo v sklopu strokovnega seminarja za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD izvedli seminar, ki je vljučeval tudi premierni ogled našega UČNEGA CENTRA ter ogled gradbišča Magna Nukleus Hoče. O našem učnem centru so se razpisali tudi v Maribor Report. Vabljeni k branju! Oglejte si novico na Maribor Report

Več o učnem centru Civis na: http://www.civis.si/usposabljanje/ucni-center 

 

 

 

 

ON LINE: Izpopolnjevanje delavcev in strokovnjakov elektro stroke

Datum izvedbe: 7.7.2020
Bi se radi ognili najpogostejšim napakam pri izvajanju elektroinštalacijskih del in delovali v skladu z novimi predpisi? Potem se nam pridružite.

ON LINE: Odpadna embalaža in odpadki - KAKO PRAVILNO POROČATI

Datum izvedbe: 9.7.2020
IZVEDBA PREKO ORODJA ZOOM!

Priprave NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij

Datum izvedbe: jesen 2020
Priprave na izpit NPK preglednik manj zahtevnih inštalacij. Priprave bodo potekale v Mariboru. Teoretična in praktična priprava na izpit in pridobitev NPK.
 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 
Usposabljanja za izvajalce vročih del - HOT WORK po finski licenci SPEK
Usposabljanje za izvajalce vročih del po finski licenci SPEK. Udeleženci prejmejo tudi potrdilo CFPA Europe.
Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook