E-SEMINAR

za

POOBLAŠČENE OSEBE, KI IZVAJAJO UKREPE IZ VARSTVA PRED POŽAROM

na temo

VARSTVO PRED POŽAROM

 

V kolikor se še v letu 2015 niste udeležili seminarja na temo varstva pred požarom imate sedaj zadnjo možnost. Udeležba na vsaj enem seminarju iz tematike varstva pred požarom je za pooblaščene osebe obvezna.

 

 

DATUM IZVEDBE:

E-seminar bo odprt od 14. 12 do 31.12.2015 in se aktivira po plačani kotizaciji.

 

 

KRAJ IZVEDBE:

kar na vašem delovnem mestu oz. na poljubnem mestu. Pogoj za izvedbo je delujoča internetna povezava ter računalnik.

 

 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov iz VPP,
 • strokovne delavce za VZPD,
 • upravitelje večstanovanjskih stavb,
 • projektante požarne varnosti,
 • serviserje gasilnikov,
 • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • izvedence za področje VPP na tehničnih pregledih po ZGO,
 • sodne izvedence za področje VZPD in VPP.

 

Na e-seminarju vas bomo seznanili s primeri dobre prakse iz področja požarne varnosti in vam predstavili izvajanje zakonodaje v vsakodnevnem življenju.

 

 

VSEBINA:

 • Vpliv sprememb v objektih na požarno varnost (mag. Aleš Glavnik, Pin d.o.o.)
 • Spreminjanje evakuacijskih poti v obstoječih stavbah (Aleš Drnovšek, EKOSYSTEM d.o.o.)
 • Uporaba gasilnikov na vodno meglo (Uroš Predikaka, Webo d.o.o.)

 

Prijavite se lahko TUKAJ

 

Za več informacij nas lahko kontaktirate na tina.vadas@civis.si (Tina Vadas) ali na GSM: 040 623 163.

 

 

CENA

45,00 € brez DDV (54,90 € z DDV). V primeru, da prijavite dva ali več kandidatov iz istega podjetja, vam priznamo 10% popusta.

 

Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na TRR: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.)

 

 

Pogoji za udeležbo:

Pogoja za udeležbo na e-seminarju:

 • plačilo kotizacije in
 • računalnik z dostopom do interneta.

 

Po zaključku seminarja prejmete potrdilo o udeležbi ter dostop do gradiva tudi v PDF obliki.

 

 

Prednosti elektronskega usposabljanja VPP:

 • seminarja se lahko udeležite kadar koli v razpisanem terminu,
 • udeležite se ga lahko tudi od doma.

 

POMEMBNE INFORMACIJE

Po plačilu kotizacije dobite na vaš elektronski naslov podatke za dostop do e-seminarja (uporabniško ime in geslo) ter navodila za dostop do gradiva seminarja.

 

V primeru, da prijavljate več udeležencev iz istega podjetja, prosimo, da nam pošljete elektronske naslove za vsakega udeleženca.

 

 

Seminar je organizirana v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12) in v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/2011 in 61/2011).

 

Skladno s pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom se morajo pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov periodično usposabljati. Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ima na podlagi tega pravilnika pridobljeno pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava), mora najmanj enkrat letno omogočiti zaposlenim, navedenih na pooblastilu, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom.

 

Lastnik ali uporabnik poslovnega ali industrijskega objekta mora najmanj enkrat letno omogočiti pooblaščeni osebi za izvajanje ukrepov varstva pred požarom po tem pravilniku, zaposleni pri njem, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom.

 

Upravitelji v večstanovanjskih stavbah, pooblaščeni za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu s tem pravilnikom, morajo najmanj enkrat letno opraviti strokovno izpopolnjevanje ali usposabljanje iz varstva pred požarom.

 

Za posamezne oblike strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja po tem členu se šteje udeležba na tečajih, učnih delavnicah, seminarjih, posvetih, študijskih obiskih, oblikah usposabljanja na daljavo in drugih podobnih oblikah strokovnega usposabljanja na področju varstva pred požarom.

 

 Prijava seminar Požarna varnost

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Ponovitveni E-seminar Varstvo pred požarom

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook