Vabimo vas na STROKOVNI SEMINAR na temo  

 

Ugotavljanje ustreznosti tehnične dokumentacije in varnosti strojev pri pregledih in preizkusih le-teh

 

s podelitvijo 8 točk za strokovne delavce

 

 

 

DATUM: četrtek, 01.10. 2015

 

KRAJ: PH Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Zemljevid
 

       

Katera zakonodaja določa obveznosti proizvajalcev in izvajalcev v investicijah, rekonstrukcijah, vzdrževanju? Kaj zakonodaja nalaga sodelujočim? To so vprašanja, na katere bomo skušali odgovoriti na seminarju, ki ga pripravljamo.

                                    

Vsak, od načrtovalca izdelka (stroja, opreme…), preko proizvajalca, distributerja, monterja, preglednika (dokumentacije, izdelka, procesa), do uporabnika (vzdrževalca, upravljavca) delovne opreme mora svoje delo opraviti pravilno in odgovorno, torej kakovostno.

 

Vse navedeno mora biti tudi skladno s predpisanimi zahtevami. Zakonodaja nam lahko v veliki meri pomaga doseči cilje na področju zagotavljanja kakovosti proizvodov na trgu (zadovoljstvo kupcev, odjemalcev, uporabnikov).

Razumeti je potrebno tudi povezave med zakonodajami na različnih področjih, imeti je potrebno znanje o pravilnem prenosu zakonodaje in njene vsebine v prakso, v različnih vejah gospodarstva, industrije, obrti in trgovine.

 

V skladu s 7. členom Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu Ur.l. RS, št. 109/2011 morajo podjetja z dovoljenjem za delo predložiti dokazila o stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev. Delodajalec mora izkazovati pridobljene kreditne točke za strokovne delavce. 30% kreditnih točk mora biti pridobljenih na usposabljanjih s tistih področij, ki jih strokovni delavec opravlja.

 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • strokovne delavce za VZPD,
 • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • izvedence za področje VZPD na tehničnih pregledih po ZGO,
 • sodne izvedence za področje VZPD in PV,
 • projektante delovne opreme,
 • proizvajalce delovne opreme,
 • prodajalce delovne opreme...

 

PROGRAM SEMINARJA

 

9:45– 10:00

 

 

Sprejem in prijava udeležencev

 

10:00 – 10:15

 

 

Uvodni nagovor (predstavnik Civis d.o.o.)

10:15 – 12:00

Prvi del:

 • Tehnična zakonodaja (osnovne trditve)
 • Postopki dajanja na trg za nov ali rabljen stroj
 • Tehnična zakonodaja in zakonodaja varnosti in zdravja pri delu
 • Direktiva o varnosti strojev/Pravilnik o varnosti strojev
 • Nov stroj, varnostna komponenta, nedokončan stroj, sklop strojev, potencialno nevarni stroj
 • Povezava z drugimi direktivami
 • Načrtovanje strojev
 • Ocena tveganja po standardu EN ISO 12100
 • Varovala in varnostne naprave

Darko Dajčman, inž.stroj., Dvigalotehna d.o.o.

 

12:00 – 12:30

 

 

Odmor za kavo in pogostitev

12:30 -15:00

Drugi del:

 • Električna oprema in drugi varnostni ukrepi
 • Standardi in domneva o skladnosti
 • Tehnična dokumentacija
 • Postopki ugotavljanja skladnosti strojev (listine in oznake)
 • Navodila za uporabo
 • Dokumentacija o skladnosti strojev (listine in oznake)
 • Oznaka CE
 • Uporabnik stroja (namestitev, prvi pregled, rabljen stroj)
 • Razprava

Darko Dajčman, inž.stroj., Dvigalotehna d.o.o.

 

15:00 – 15:15

 

 

Zaključek ter podelitev potrdil

 

CENA: 130,00 € brez DDV (158,60 € z DDV)

V primeru, da prijavite dva ali več kandidatov iz istega podjetja, vam priznamo 10% popusta.

Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na TRR: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.).

 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja in pogostitev.

 

ODJAVA: V primeru, da se odjavite en dan pred pričetkom seminarja, zaračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbo, zaračunavamo celotno kotizacijo.

 

V primeru premalo prejetih prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali do spremembe termina.

 

Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11).

 

Izdano bo potrdilo z 8 točkami.

 

Več o predavatelju

 

Kaj pravijo o izvedbi seminarja udeleženci iz marca 2015:

 

"Je bilo eno izmed najboljših predavanj, ker sem se jih udeležil že nekaj!"

" Vse je bilo odlično in zelo zanimivo in podkrepljeno s primeri."

"Odločil sem se priti le zato, da dobim točke, vendar sem dobil ogromno strokovnega znanja in primerov."

 

Zakaj so se udeleženci prijavili na seminar?

"Bili ste edini, ki ste ponudili takšen strokovni seminar"

"Da pridobim točke"

"Odločitev podjetja, ker pregledujem tudi stroje"

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

CE in tehnična dokumentacija

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook