Dobri odnosi na delovnem mestu in preprečevanje mobinga

18. 6. 2019,  v Mariboru

 

 

 

Praktični seminar (delavnica) s konkretnimi napotki in orodji za negovanje vaših odnosov med zaposlenimi. Ukrepi za preprečevanje mobinga in organizacija ob izraženem sumu.

 

Kako se počutijo vaši zaposleni, so varni, so slišani? Je mobing res samo modna muha? Kakšna je sodna praksa na področju mobinga in kakšne odškodnine se zares prisojajo v praksi? Je odvzem nalog že mobing? Je stavek: »Prekleto, držite se že končno rokov«, že mobing? Kdo je pooblaščenec za mobing? Komu naj se zaupam?

 

Je sploh kaj, kar lahko naredim na tem področju?

Je in v skladu z zakonodajo (ZDR-1, KZ-1, ZVZD-1) tudi morate!

 

Kazen, če tega področja nimate ustrezno urejenega in niste sprejeli predpisanih ukrepov, vam lahko kazen izrečeta tako inšpektor za varstvo pri delu, kot tudi delovni inšpektor, v višini do 40.000 evrov.

 

Izraz mobing je zadnje čase v javnosti res postal že zelo moderen in obče uporabljen, kar pa na žalost še ne pomeni, da delodajalci in zaposleni dejansko poznajo pravne, organizacijske in psihosocialne razsežnsoti, ki jih ima na posameznika, organizacijo in družbo. Prav zato vas vabimo, da skupaj razjasnimo vse dileme, na našem seminarju 18. 6. 2019.

 

To predavanje lahko velja tudi kot ukrep promocije zdravja na delovnem mestu!

 

PROGRAM SEMINARJA:

8:45 – 9:00

Sprejem ob jutranji kavi

9:00 – 9:45

Dobri odnosi na delovnem mestu

      Þ            Ljudje smo si različni – kako?

Prepoznavanje in spoštovanje unikatnosti posameznika.

      Þ            Poti do sogovornika/sodelavca.

Učinkovita komunikacija in upravljanje s težavami v komunikaciji.

 

Tina Vadas, filozofinja, specializantka psihoterapije po TA

9:45 – 10:45

Prepoznavanje in preprečevanje mobinga

      Þ            Kaj je / ni mobing?

      Þ            Pojavne oblike mobinga.

      Þ            Vrste mobinga.

      Þ            Posledice mobinga

 

mag. Helena Polič Kosi, odvetnica – specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti

10:45 – 11:15

Odmor s pogostitvijo in priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj

11:15 – 14:15

Prepoznavanje in preprečevanje mobinga

      Þ            Preprečevanje mobinga prui delodajalcih – pooblaščenec za preprečevanje mobinga.

      Þ            Vsebine pravilnikov o mobingu (interni akti).

      Þ            Sodna praksa – primeri mobinga – odškodninske odgovornosti

      Þ            Praktično delo z udeleženci:

                      i.        vodenje razgovorov z žrtvami mobinga,

                     ii.        vloge pooblaščenca v praksi

 

mag. Helena Polič Kosi, odvetnica – specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti

 

KOMU PRIPOROČAMO UDELEŽBO?

Vodjem kadrovskih služb, kadrovnikom, direktorjem, pooblaščencem za mobing, sindikalnim zaupnikom in vsem delodajalcem, ki želijo pravočasno preprečiti mobing v podjetju.

 

CENA: 126,00 € (153,72 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10 % popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d. d.). Sklic za plačilo: 00 20190618-01.

*Če želelite prijaviti več kandidatov zaradi uveljavljanja promnocije zdravja, pa nas kontaktirajte za ponudbo.

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo seminarja, jutranjo kavo, pogostitev med odmorom in izdajo potrdila o udeležbi. Gradivo za vse udeležence bo dostopno tudi v ELEKTRONSKI OBLIKI po izvedbi seminarja.

 

PRIJAVA: Prijavite se lahko na www.civis.si (elektronska prijava s klikom na seminar), preko elektronske pošte tina.vadas@civis.si, ali pa nas pokličite na tel. št.: 040 623 163.

Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 14. 6. 2019.

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Dobri odnosi na delovnem mestu in preprečevanje mobinga

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook