Elektronsko usposabljanje VZD in VPP za administrativna dela

Termin izvedbe: po želji

 

elekronsko usposabljanje varnost in zdravje pri delu

Vir slike: pixabay.com

 

Za koga je elektronsko usposabljanje VZD in VPP primerno?

 

Elektronsko usposabljanje VZD in VPP je primerno za pisarniška ter administrativna dela. Sem spadajo:

 • računalniška podjetja,
 • IT podjetja,
 • tajništva,
 • javne uprave (občine, davčni uradi...),
 • šole,
 • vrtci,
 • knjižnice,
 • pravniške in odvetniške storitve,
 • referenti v pisarnah, sprejemnih pisarnah,
 • zavarovalniške storitve...

Skratka vsa pisarniška in administrativna dela.

 

Prenesite si prospekt elektronskega usposabljanja za administrativna in IT dela (.pdf - 466 kB).

 

 

Prednosti elektronskega usposabljanja:

 

 • Lokacija in ura e-usposabljanja popolnoma prilagojena posamezniku.
 • Privarčujete stroške za organizacijo usposabljanja in morebitne potne stroške.
 • Večdnevno obdobje za izvedbo usposabljanja, v katerem kandidat predela dodeljeno e-vsebino in na koncu opravi e-test.
 • Za izvedbo e-usposabljanj uporabljamo v tujini preizkušen sistem e-usposabljanja, ki ga uporabljajo mikro, mala in velika domača in mednarodna podjetja iManSys.
 • Za izvedbo potrebujete računalnik z dostopom do interneta. Pristopne podatke z navodili prejmete po e-pošti.
 • Program usposabljanja vsebuje tudi praktične vsebine, ki so prilagojene glede na vaše delovno mesto za administrativna dela.
 • Takojšnja informacija o uspešnosti testa in vpogled v pravilne oz. nepravilne odgovore.
 • Po končanem e-usposabljanju takojšen dostop do potrdila o uspešno opravljenem e-usposabljanju.

Elektronsko usposabljanje VZD za pisarniška in administrativna dela izvajamo v skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

 

 

Potek elektronskega usposabljanja

 

Dostop do sistema je možen preko spletnega pregledovalnika. Edini pogoj za uporabo je internetna povezava.

 

 

ELEKRONSKO USPOSABLJANJE

Prijava v sistem LeManSys

 

 • Pred prvo uporabo programa prejmete uporabniško ime in geslo. Prejmete ga na vaš elektronski naslov. V primeru, da nimate elektronskega naslova, vam bo te podatke posredoval vaš nadrejeni.
 • Na vaš elektronski naslov ste/boste prejeli obvestila za izobraževanja, ki jih morate opraviti. V obvestilu je prav tako navedeno, v kakšnem času morate posamezno izobraževanje opraviti.
 • V primeru, da nimate elektronskega naslova, vas bo o dodeljenih usposabljanjih in času, v katerem morate usposabljanje opraviti, obvestil vaš nadrejeni.
 • Za vsako izobraževanje je pripravljeno gradivo v elektronski obliki, ki ga morate pozorno predelati. S klikom na puščice naprej/nazaj lahko listate po gradivu.

 

VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU

Prikaz gradiva

 

 • Če morate (iz kakršnega koli razloge že) prekiniti s prebiranjem gradiva, lahko to naredite.

 • Ko pregledate gradivo, sledi test. Ko enkrat pričnete s testom, se ne morete vrniti nazaj na gradivo. Če to storite, avtomatsko testa ne opravite. Informacijo o nadaljnjih aktivnostih dobite pri pooblaščeni osebi naročnika.

 • Test opravite, če imate pravilnih vsaj 80% odgovorov.

 • Ko končate s testom, dobite takoj povratno informacijo, ali ste test opravili ali ne. Prav tako lahko pogledate, na katera vprašanja ste odgovorili prav in na katera narobe. V primeru napačno odgovorjenih vprašanj, so prikazani tudi pravilni odgovori.

 

Rezultat testa s prikazom pravilnih odgovorov

 

 • Le vi lahko vidite, na katera vprašanja ste odgovorili prav in na katera narobe.

 • Ko ste test opravili, lahko pregledate vaša izobraževanja. Opravljeno izobraževanje se sedaj pokaže v tabeli, označeni z zeleno barvo. S klikom na »Prikaži potrdilo« imate v pogled v vaše neuradno potrdilo o opravljenem usposabljanju.

 

Pregled opravljenih izobraževanj

 

 

POTRDILO VZPD

Potrdilo o opravljenem izobraževanju

 

 

Za vsa predvidena ali zapadla izobraževanja boste prejeli tudi opomnike.

 

 

HITRO, ENOSTAVNO, STROŠKOVNO UČINKOVITO IN PREGLEDNO

 

 • S pomočjo elektronskega sistema se izvaja le teoretično usposabljanje in nekatera praktična usposabljanja, ki jih je možno izvesti na daljavo (npr. delo z računalnikom, pisarniško sedeče delo,...), ki se lahko dovolj dobro posredujejo slikovno ali z video vsebinami.
 • Dostop do sistema za elektronsko usposabljanje je možen preko spleta. Vsak uporabnik ima dostop do takšnih podatkov, ki so namenjeni samo njemu. Uporaba gesla je enakovredna njegovemu lastnoročnemu podpisu.
 • Vsebino izobraževanja, tudi tistega, ki ga je uporabnik že opravili, si lahko uporabnik ogleda kadar koli.
 • Pooblaščena oseba naročnika oz. administrator izvajalca (CIVIS d.o.o.) imata omejen vpogled v profil posameznega uporabnika, in sicer le v zapadla, predvidena in opravljena izobraževanja. Omenjene osebe ne morejo reševati testa v imenu uporabnika, prav tako te osebe nimajo vpogleda v morebitno napačno odgovorjena vprašanja.

 

 

 

Za več informacij nas lahko kontaktirate na neza.cussigh@civis.si Neža Cussigh na tel.štev.: 02 555 55 42.

 

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

E-usposabljanje VZD in VPP za administrativna dela

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook