Nevarne kemikalije

 

Vsak dan je prav vsak izmed nas izpostavljen nevarnim kemikalijam. Posledice nepravilnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami so lahko trajne.
 

Še posebej pa so nevarnostim zaradi nepravilnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami, ali drugih dejavnikov, izpostavljeni zaposleni v podjetjih, katerih dejavnost je na kakršen koli način povezana z nevarnimi kemikalijami. Da bi se izognili nepotrebnim nesrečam, je prav, da smo seznanjeni z ukrepi, s katerimi lahko preprečimo morebitne nesreče.

 

EVROPSKA KAMPANJA: VARNO DELO Z NEVARNIMI SNOVMI

Preberite več o varnem ravnanju in preventivi dela z nevarnimi snovmi

 

 

NA PODROČJU DELA Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI IZVAJAMO DELA NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 

 • Organizacija in izvajanje usposabljanja zaposlenih za varno ravnanje s kemikalijami,
 • izvajanje nalog svetovalca za kemikalije za pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami,
 • pomoč pri izdelavi in izdelava varnostnih listov za kemikalije, ki gredo v promet,
 • opravljanje preventivnih pregledov poslovnih prostorov glede izpolnjevanja minimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti trgovine s kemikalijami.

 

Koristne informacije

Kdo potrebuje svetovalca za kemikalije?

 • Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami na področju Republike Slovenije ali uporabljajo kemikalije razvrščene kot zelo strupene (T+) in strupene (T). Promet je vsak uvoz, prodaja (na drobno in debelo) ter vsaka prepustitev nevarnih kemikalij tretjemu.


Katere pogoje mora izpolnjevati podjetje za opravljanje dejavnosti prometa (uvoz, prodaja) z nevarnimi kemikalijami?

 • Imeti mora svetovalca za kemikalije.
 • Pridobiti mora veljavno odločbo za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami, ki ga izda Urad RS za kemikalije.
 • Varnostni listi za nevarne kemikalije morajo biti v slovenskem jeziku in prijavljeni na Uradu RS za kemikalije.
 • Vsaka embalažna enota nevarne kemikalije mora biti označena z etiketo s podatki, ki jih zahteva Zakon o kemikalijah in podzakonski akti.


Kaj so naloge svetovalca za kemikalije?

Naloge svetovalca za kemikalije so sledeče:

 • Opozarjanje na zahteve in obveznosti po Zakonu o kemikalijah in drugih zakonih in predpisih, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,
 • svetovanje v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi Zakona o kemikalijah in drugih zakonov in predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,
 • zastopanje v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije.

 

Uredba REACH  Uredba GHS  Uredba CLP

 

Na področju nevarnih kemikalij je bilo sprejetih in objavljenih precej sprememb in novosti. Najbolj odmevni sta Uredba REACH in Uredba GHS . Pomembna pa je tudi Uredba CLP (o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi).

 

Nekaj splošnih informacij lahko preberete na naših povezavah. Podrobnejše informacije pa lahko najdete na spletnih straneh Urada RS za kemikalije in sorodnih spletnih straneh Evropske unije (ECHA, Uradni list Evropske unije…).

 

ZA VEČ INFORMACIJ SMO DOSEGLJIVI NA:

 

T:  +386 2 331 84 49 - Irena Vouk

 

E: irena.vouk@civis.si   ali   info@civis.si

 

 

 

NOVOSTI:

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij

Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah


POMEMBNEJŠE POVEZAVE:

Kemijsko varen

Urad RS za kemikalije

Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Agencija RS za okolje

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Nevarne kemikalije

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook