Energetske izkaznice

 

Pri nakupu ali najemu objektov in pri gradnji novega objekta nas med drugim zanima, kako energetsko varčen je objekt in kakšno porabo energije lahko pričakujemo. V ta namen je v Energetskem zakonu predvidena izdelava energetske izkaznice.

 

Kdaj je potrebna energetska izkaznica?

 

Energetska izkaznica mora biti izdelana:

 • pri gradnji novih stavb pred izdajo uporabnega dovoljenja,
 • pri prodaji stavb ali posameznih delov stavb in
 • pri oddaji v najem stavb ali posameznih delov stavb.

Ta zahteva mora biti izpolnjena najkasneje do 24. 2. 2015.

 

Prav tako je potrebno kazalnike o energetski učinkovitosti iz energetske izkaznice navesti pri oglaševanju prodaje ali oddaje v najem stavb ali posameznih delov stavb, in sicer je to obvezno od 1. 1. 2015 naprej.

 

V stavbah s celotno uporabno površino nad 250 m2, od 9. julija 2015 pa še nad 500 m2, in so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora biti energetska izkaznica nameščena na vidno mesto.

 

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, v kolikor pa se spremeni energetska učinkovitost stavbe, lahko lastnik zaprosi za izdelavo nove tudi pred iztekom obdobja 10 let.

 

Izdelava energetskih izkaznic je predpisana z naslednjima predpisoma:

 • z Energetskim zakonom in
 • s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.

 

Kakšne energetske izkaznice poznamo?

 

Glede na namembnost in čas izgradnje objekta sta predvideni dve vrsti energetskih izkaznic:

 • računska energetska izkaznica in
 • merjena energetska izkaznica.

 

Računska energetska izkaznica

 • Izda se za novozgrajene stavbe in dele stavb ter obstoječe stanovanjske stavbe in stanovanja.
 • Temelji na naslednjih energijskih kazalnikih:
  • letno potrebni toploti za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letno dovedeni energiji za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letni primarni energiji za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letni emisiji COzaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe.
 • Podlaga za izdelavo računske energetske izkaznice je dokumentacija, ki odraža dejansko stanje stavbe v smislu energijskih lastnosti (npr. elaborat energetske učinkovitosti, načrt stavbe, projekt izvedenih del…).

 

 Računska energetska izkaznica

Celotno računsko izkaznico si lahko ogledate tudi na naslednji povezavi >>

 

Merjena energetska izkaznica

 • Izda se za obstoječe nestanovanjske stavbe ali nestanovanjske dele stavb.
 • Temelji na naslednjih energijskih kazalnikih:
  • letno dovedeni energiji na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letno dovedeni električni energiji na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letni primarni energiji za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letni emisiji CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe.
 • Podlaga za izdelavo so podatki o izmerjenih vrednostih porabljene energije za zadnja tri leta pred letom izdelavo energetske izkaznice.

V kolikor podatki za izdelavo merjene energetske izkaznice niso zanesljivi, se izdela računska izkaznica.

 

Merjena energetska izkaznica

Celotno merjeno izkaznico si lahko ogledate tudi na naslednji povezavi >>

 

Kako razvrščamo objekte glede energijskih kazalnikov?

 

Glede na energijske kazalnike iz energetske izkaznice se stavbe ali deli stavb razvrstijo v naslednje razrede:

 

Razred Potrebna toplota
Razred A1 od 0 do vključno 10 kWh/m2a
Razred A2 nad 10 do vključno 15 kWh/m2a
Razred B1 nad 15 do vključno 25 kWh/m2a
Razred B2 nad 25 do vključno 35 kWh/m2a
Razred C nad 35 do vključno 60 kWh/m2a
Razred D nad 60 do vključno 105 kWh/m2a
Razred E nad 105 do vključno 150 kWh/m2a
Razred F nad 150 do vključno 210 kWh/m2a
Razred G nad 210 kWh/m2a

 

 

Sestavni del energetske izkaznice so tudi navedena priporočila, s katerimi se lahko izboljša energetska učinkovitost stavbe. Kot ukrep se lahko predvidi podroben energetski pregled objekta. Za odkrivanje šibkih mest v objektu, kjer se pojavljajo večje izgube energije, pa se lahko predlaga tudi termografski pregled objekta s termovizijsko kamero.

 

Ob naročilu izdelave energetske izkaznice mora naročnik izdelovalcu posredovati tudi nekatere podatke o objektu. V ta namen se lahko uporabi obrazec "Zahteva za izdelavo energetske izkaznice", ki nam je v pomoč pri pridobivanju ustreznih podatkov za izdelavo.

 

 

ZA VEČ INFORMACIJ SMO DOSEGLJIVI NA:

 

T:  +386 2 331 84 44

M: +386 51 685 095

 

E:  dani.onic@civis.si  ali  info@civis.si

 

Danilo Onič, univ. dipl. inž. grad.

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Energetske izkaznice

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook