Energetski pregledi objektov

 

Velik del porabljene energije predstavljajo objekti - predvsem starejši objekti, ki so bili zgrajeni po takrat veljavnih predpisih, ko še ni bilo namenjene takšne pozornosti zmanjševanju porabe energije kot sedaj. Prav zaradi tega se mnogi lastniki starejših objektov odločajo za prenovo z namenom, da bi povečali bivalno ugodje in zmanjšali stroške uporabe objekta.

 

Pred pričetkom prenove pa je dobro preučiti objekt z vidika energetske porabe, zato se pred prenovo priporoča izvedba energetskega pregleda objekta. S pomočjo tovrstnega pregleda se določi dejansko stanje objekta, prikažejo pa se lahko tudi ukrepi, s katerimi bi se zmanjšala poraba energije, stroški, potrebni za zmanjšanje prekomerne porabe energije in okviren čas, v katerem bi se investicija povrnila.

 

Energetski pregled objekta obsega:

 

  • ugotavljanje energetskega stanja in upravljanja z energijo v objektu,
  • meritve parametrov bivalnega ugodja (temperatura, relativna vlažnost, osvetljenost),
  • termografski pregled objekta,
  • prikaz možnih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti,
  • preverjanje izvedljivosti posameznih ukrepov,
  • izbira ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti,
  • izračun prihrankov in stroškov investicije,
  • izdelava poročila energetskega pregleda ter
  • predstavitev energetskega pregleda.

 

 

ZA VEČ INFORMACIJ SMO DOSEGLJIVI NA:

 

T:  +386 2 331 84 44

M: +386 51 685 095

 

E:  dani.onic@civis.si  ali  info@civis.si

 

Danilo Onič, univ. dipl. inž. grad.

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Energetski pregledi objektov

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook