Gradbeništvo

 

Gradbeništvo je ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti, saj so z njo tesno povezane tudi druge dejavnosti. Značilno za gradbeništvo pa je, da se dejavnosti ne izvajajo na enem mestu, kot pri večini ostalih dejavnosti, ampak se dela izvajajo vedno na drugih lokacijah, pod različnimi pogoji, in nanje pomembno vplivajo vremenske razmere. Prav tako so objekti različni, različnih velikosti, oblik in namembnosti, zato se uporabljajo različne tehnologije in materiali.

 

 

 

Zaradi teh razlogov je potrebno nameniti posebno pozornost tako načrtovanju kot tudi izvajanju del na objektih, tako iz vidika varnosti in zdravja pri delu, kot tudi pri strokovnih odločitvah pred in med gradnjo.

 

NA PODROČJU GRADBENIŠTVA IZVAJAMO DELA NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 

  • izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v fazi priprave objekta in v fazi izvajanja projekta,
  • izdelava varnostnega načrta,
  • gradbeni nadzor na gradbišču,
  • sodelovanje na tehničnem pregledu objektov kot izvedenci iz stroke,
  • izdelava načrta ravnanja z gradbenimi odpadki,
  • izdelava načrta dela z azbestom,
  • izvajanje meritev parametrov prezračevalnih in klimatskih naprav,
  • meritve virov hrupa in parametrov osvetljenosti in svetlosti,
  • izvajanje termografskih meritev na objektih.

 

 

ZA VEČ INFORMACIJ SMO DOSEGLJIVI NA:

 

T:  +386 2 331 84 44

M: +386 51 685 095

 

E:  dani.onic@civis.si  ali  info@civis.si

 

Danilo Onič, univ. dipl. inž. grad.

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Gradbeništvo

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook