Nadzor na gradbišču

 

Pri procesu gradnje objektov nastopa hkrati več udeležencev:

 • naročnik,
 • projektant,
 • izvajalec in
 • nadzornik.

 

Pri tem predstavlja nadzornik vez med ostalimi tremi udeleženci pri gradnji.

 

Nadzor na gradbišču

 

Naloge nadzornika so naslednje:

 

 • skrbi, da poteka gradnja objektov v skladu s projekti in gradbenimi predpisi,
 • nadzoruje kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, instalacij, tehnoloških naprav in opreme,
 • nadzoruje uporabljene postopke pri gradnji,
 • obvešča naročnika in po potrebi gradbenega inšpektorja v primeru nepravilnosti pri gradnji,
 • v gradbeni dnevnik vpisuje ugotovitve in navodila, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji,
 • nadzoruje, če so vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, vnesene v projekt za izvedbo in projekt izvedenih del, ki ga je potrebno izdelati pred izdajo uporabnega dovoljenja.


Nadzor pri gradnji objektov lahko opravlja oseba, ki:

 

 • pri gradnji zahtevnih objektov izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del po ZGO za zahtevne objekte,
 • pri gradnji manj zahtevnih, enostavnih in nezahtevnih objektov izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del po ZGO za manj zahtevne, enostavne in nezahtevne objekte,
 • ni izvajalec del na gradbišču,
 • ni dobavitelj gradbenih proizvodov, naprav in opreme na gradbišču.

 

V primeru, da je nadzornik samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti z izvajalčevim odgovornim vodjem del oziroma z njim v zakonski zvezi ali živeti z njim v izven zakonski skupnosti.

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Nadzor na gradbišču

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook