HACCP IN VARNO DELO Z ŽIVILI

 

 

Z našim znanjem in izkušnjami poskrbimo, da imete osebe, ki prihajajo v stik z živili ustrezno usposobljene in dokumentacijo vašega obrata skladno urejeno. Vaše stranke pa ostajajo zdrave in zadovoljne.

 

 

HACCP načrt je dokument, izdelan na podlagi  ocene dejavnikov  tveganja, (M - mikrobiološki, F - fizikalni in K - kemični) ki lahko ogrožajo zdravje človeka v proizvodnji živil in distribuciji ter oddaji končnemu potrošniku.

 

Vsaka živilska dejavnost (proizvodni obrat, storitveni obrat) mora imeti izdelan načrt ravnanja z živili od začetne- vstopne do končne- izstopne faze. Zato je vsaka dokumentacija, ki jo pripravimo za vas UNIKATNA in izdelana za točno določen obrat. Dejavniki tveganja so namreč določeni glede na različne parametre: opremo, tehnološke faze, poklic oz. osebje, ki dela v tem procesu in prostorske pogoje. Glede na te dejavnike tveganja, se nato določijo kontrolne in kritične kontrolne točke v vseh procesnih fazah in limiti ter korekcijski postopki pri odstopanjih. Za spremljanje teh faz se izdelajo tudi obrazci za beleženje oz. kontrolo teh mejnih vrednosti.

 

V Sloveniji področje varnih živil ureja Zakon RS o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/0042/02 in 47/04 – ZdZPZ). Tukaj je tudi predpisano kateri nosilci živilskih dejavnikov morajo imeti urejeno dokumentacijo po HACCP načelih.

 

Te vrste dokument (t.i. načrt) potrebujejo vsi ki se ukvarjajo s:

- proizvodnjo surovin za prehrano in prehranske dodatke,

- obdelavo surovin in živil za nadaljnjo uporabo,

- predelavo določenih prehranskih surovin, 

- dajanja živil in surovin v promet,

- skladiščenje in transport prehranskih surovin in živil.

 

Zakaj izdelavo načrta zaupati nam:

 

- ogled obrata in popis dejavnikov tveganja ter določitev limitov in KT ter KKT,

- svetovanje ves čas priprave,

- izdelava dokumentacije po veljavni zakonodaji,

- izdelava obrazcev za vpisovanje in kontrolo,

- možna verifikacija- preverba po letu dni,

- prihranek vašega časa.

 

Zato ne oklevajte, dovolite da vam stojimo ob strani ter se izognite morebitnim pomankljivostim v ključnih fazah izdelave HACCP načrta, kar lahko posledično ogrozi zdravje ljudi!

 

Za več informacij nas kontaktirajte:

elektronski naslov: tina.vadas@civis.si

telefon: 040 623 163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

HACCP in varno delo z živili

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook