Energetske izkaznice

 

Kako bi smanjili potrošnju energije u zgradama je u Energetskom zakonu predviđena  izrada energetskih iskaznica zgrada, s kojom se dokazuje energetska učinkovitost zgrada.

 

Izrada energetskih iskaznica je obavezna pri prodaji i najmu cijele zgrade ili njenog dijela. Investitor novog objekta mora  izraditi energetsku iskaznicu prije dobivanja dozvole za rad i sastavni je dio projekta izvršenih radova.

 

Energetska izkaznica za zgrade

 

 

Po sadašnjem zakonodavstvu energetska iskaznica mora biti postavljena na vidljivo mjesto u zgradi s ukupnom uporabnom površinom nad 100m2, koja je u vlasti države ili organa lokalne samouprave, odnosno organizacije koje osiguravaju javne usluge većem broju osoba i te ih zbog toga te često posjećuju.

 

EU je već usvojila promjenu Direktive, gdje će energetsku iskaznicu biti potrebno postaviti u zgradama s uporabnom površinom nad 500m2. Kao pomoć pri dokazivanju energetskih svojstva zgrade predviđa se i upotreba termografskih snimki. Valjanost energetske iskaznice je 10 godina, u koliko dođe do promjene energetske učinkovitosti zgrade, vlasnik može zatražiti novu i prije isteka 10 godina.

 

Za izradu energetske iskaznice su prihvaćeni:

 

  • Pravilnik o metodologiji izrade i izdavanju energetskih iskaznica,
  • Pravilnik o obuci, licencama i registru licenca neovisnih stručnjaka za izradu energetskih iskaznica.

 

Glede na vrstu i vrijeme izgradnje objekta izrađuju se dvije vrste iskaznica:

 

1. Računska energetska iskaznica – na temelju izračuna energetskih svojstva zgrade, upotrebljava se za novoizgrađene zgrade i postojeće stambene zgrade.

 

Pri računskoj energetskoj iskaznici zgrada se uvrsti prema  godišnjoj toplotnu potrebu za grijanjem  na jedinicu uporabne površine zgrade Q(NH)/A(u) u slijedeće razrede:

 

Razred Potrebna toplota
Razred A1 od 0 do 10 kWh/m2a
Razred A2 nad 10 do 15 kWh/m2a
Razred B1 nad 15 do 25 kWh/m2a
Razred B2 nad 25 do 35 kWh/m2a
Razred C nad 35 do 60 kWh/m2a
Razred D nad 60 do 105 kWh/m2a
Razred E nad 105 do 150 kWh/m2a
Razred F nad 150 do 210 kWh/m2a
Razred G nad 210 do 300 i više kWh/m2a

 

 

Energetska izkaznica

 

 

Energetski pokazatelji za računsku energetsku iskaznicu su još:

 

  • godišnja dopremljena energija za rad zgrade na jedinicu uporabne površine zgrade Q/A(u) (kWh/m2a) i
  • godišnja emisija CO2 zbog djelovanja zgrade na jedinicu uporabne površine zgrade (kg/m2a).

 

2. Izmjerena energetska iskaznica – na temelju izmjerenih vrijednosti potrošnje energije u zgradi i upotrebljava se za postojeće nestambene zgrade. Pri izmjerenoj energetskoj iskaznici se energijski pokazatelji ne razvrstavaju u razrede, nego su prikazani na barvnom poltraku za potrošnju energije odnosno emisije CO2.

 

Energijski pokazatelji pri izmjerenoj energetskoj iskaznici su:

 

  • godišnji energetski unos, namijenjen za pretvorbu u toplinu po jedinici uporabne površine zgrade u (kWh/m2),
  • godišnja potrošnja energije zbog djelovanja zgrade na jedinicu uporabne površine zgrade u (kWh/m2),
  • godišnja emisija CO2 zbog djelovanja zgrade na jedinicu uporabne površine zgrade A(u) u (kg/m2a).

 

Za izradu energetskih iskaznica ćemo u našoj tvrtci, po usvajanju svih potrebnih propisa, pridobiti licence za neodvisne stručnjake.

Termini
Termini osposobljavanj:
5.6.2020, 12.6.2020, 19.6.2020, 26.6.2020, 3.7.2020
Termini

 
Linkedin
Facebook
Slovenščina
English
Croatian
German
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Energetske izkaznice

Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Slijedite nam:
Facebook