Osposabljavanje

 

 

Osposobljavanje po standardu SCC/SCP:

 

 

Osposabljavanje

 

Osposobljavanje po licenci IPAF:

 

 • Osposobljavanje upravitelja za kategorije 1a, 1b, 3a i 3b.
 • Osposobljavanje demonstratora  1a, 1b,3a i 3b.

 

 

Osposobljavanje na području sigurnosti i zdravlja na radu:

 

 • Teoretično osposobljavanje iz sigurnosti i zdravlja na radu
 • Praktično osposobljavanje iz sigurnosti i zdravlja na radu na radnim mjestima
 • Osposobljavanje za siguran rad u održavanju električne opreme - niski napon
 • Osposobljavanje za sigurnost pri radu s opasnošću električnog napona
 • Osposobljavanje za siguran rad signalista i privezivača tereta
 • Osposobljavanje za siguran rad upravljača vitlom na radnom mjestu
 • Osposobljavanje za zaštitu radnika od rizika zbog izloženosti azbestu na radnom mjestu
 • Osposobljavanje za siguran rad pri montaži i upotrebi građevne skele
 • Osposobljavanje za siguran rad na visini
 • Osposobljavanje za sigurnost i zdravlje u različitim pogledima

 

 

Osposobljavanje na području sigurne upotrebe radne opreme:

 

 • Osposobljavanje za siguran rad radnika, koji upravljaju s podiznim radnim platformama
 • Osposobljavanje za siguran rad radnika, koji upravljaju s viljuškarima
 • Osposobljavanje za siguran rad radnika koji upravljaju autodizalicama na radnom mjestu
 • Osposobljavanje za siguran rad radnika koji upravljaju mosnim dizalicama na radnom mjestu
 • Osposobljavanje za siguran rad s pilom za rezanje asfalta i betona
 • Osposobljavanje za siguran rad s lančanom motornom pilom

 

 

Osposobljavanje koordinatora za sigurnost i  zdravlje na gradilištima:

 

 • Osposobljavanje koordinatora za sigurnost i zdravlje na gradilištima u fazi planiranja.
 • Osposobljavanje koordinatora za sigurnost i zdravlje na gradilištima u fazi izvođenja.

 

 

Osposobljavanje na području zaštite od požara:

 

 • Teoretično osposobljavanje iz sigurnosti od požara
 • Gašenje požara- praktično osposobljavanje na poligonu
 • Osposobljavanje odgovornih osoba za gašenje početnih požara i izvađanje evakuacije
 • Osposobljavanje za sigurnost od požara u različitim pogledima

 

 

Osposobljavanje na području ekologije i kemikalija:

 

 • Osposobljavanje zaposlenika za siguran rad s opasnim kemikalijama
 • Osposobljavanje za siguran rad s eksplozivima u prahu
 • Osposobljavanje na području kemikalija iz različitih perspektiva
 • Osposobljavanje na području ekologije iz različitih perspektiva
Termini
Termini osposobljavanj:
10.7.2020, 17.7.2020, 24.7.2020, 31.7.20120
Termini

 
Linkedin
Facebook
Slovenščina
English
Croatian
German
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Osposabljavanje

Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Slijedite nam:
Facebook