Pregled radne opreme

 

Za osiguravanje sigurnosti za rad s radnom opremom, strojevima i uređajima, je potreban  stalan i periodični pregled te opreme.

 

Pregled obuhvaća elektronična mjerenja na radnoj opremi, pregled i ispitivanje komponenta opreme (posebno sigurnosne komponente) i pregled potrebne dokumentacije za siguran rad s opremom (izjava o sukladnosti, upute).

Nakon pregleda, stručnjak izda zapisnik o pregledu i pri ispunjavanju svih uvjeta (oprema bez nedostataka) i potvrdu o pregledu za svaki komad opreme.

Poslodavac o pregledu radne opreme mora voditi odgovarajuću evidenciju.

 

Zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu nalaže poslodavcu, da radna oprema mora biti sigurna za upotrebu i zdravlje. Poslodavac mora osigurati periodične preglede u roku, koje odredi proizvođač radne opreme ili najkasnije 36 mjeseci nakon obavljanja zadnjeg pregleda.

Termini
Termini osposobljavanj:
10.7.2020, 17.7.2020, 24.7.2020, 31.7.20120
Termini

 
Linkedin
Facebook
Slovenščina
English
Croatian
German
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Pregled radne opreme

Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Slijedite nam:
Facebook