Sigurnost i zdravlje na radu

 

Sigurnost i zdravlje na radu je svačija briga. Poboljšanjem stanja na području sigurnosti i zdravlja na radu doći će do boljeg zadovoljstva zaposlenih, boljeg korištenja sredstva za rad, veće produktivnosti i većeg profita.

 

Izjava o sigurnosti s procjenom rizika

Svaki poslodavac mora pripremiti i provesti sigurnosnu izjavu u pisanom obliku, koja određuje metode i mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te je dopuniti  sa svakom novom opasnosti  i promjenom razine rizika.

 

Stručni radnik

Poslodavac izvedbu izvršenje zadaća sigurnosti i zdravlja na radu, može povjeriti stručnom radniku.  Izvršavanje svih ili bilo kojih od zadataka organiziranja i osiguravanja sigurnosti i zaštite na radu, poslodavac može osigurati s vanjskim stručnim radnicima ili službama, koje su ovlaštene za rad.

 

Edukacija djelatnika zaštite na radu

Poslodavac radnika mora osposobiti za sigurno obavljanje posla pri ugovaranju radnog odnosa, razmještanjem na drugi posao, pri uvođenju nove tehnologije i novih sredstva za rad te pri promjenama u radnom procesu, koje mogu uzrokovati promjene sigurnosti na radu. Edukacija mora biti prilagođena posebnostima radnog mjesta, te se izvodi po programu, kojeg poslodavac mora po potrebi obnavljati i mijenjati njegovu strukturu obzirom na nove oblike i vrste opasnosti.

 

osposobljavanje upravljača podizne radne platforme

Slika 1: Osposobljavanje upravljača podizne radne platforme

 

Pregledi i ispitivanja radne opreme

Poslodavac je dužan osigurati da radnu opremu, po instalaciji i prije prve uporabe ili pri premještanju na drugo radno mjesto, pregleda ovlaštena osoba. Ova izda potvrdu, iz koje se vidi, da je radna oprema pravilno namještena i da radi u skladu s propisima.

Kontrola nad radnom opremom se mora omogućiti u redovnim kontrolnim pregledima i ispitivanjima, ta moraju biti određeni u rokovima, koje daje poslodavac. Ako proizvođač ne odredi rokove za periodične preglede, treba ih odrediti u rokovima koji ne smiju biti duži od 36 mjeseci.

 

Pregled radne opreme

Slika 2: Pregled radne opreme

 

Ispitivanje štetnosti radnog okruženja

Poslodavci s ispitivanjem radnog okruženja moraju u radnim i pomoćnim prostorijama utvrditi mikroklimatske uvjete i adekvatnost prirodne i umjetne osvijetljenosti, te druge štetne učinke na zdravlje ili život radnika. Poslodavac je dužan osigurati periodične preglede radne okoline u rokovima,  koji ne smiju biti duži od 3 godine.

 

Mjerenja radne okoline

Slika 3: Mjerenja radne okoline

 

NA PODRUČJU SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU OBAVLJAMO RADOVE NA SLIJEDEĆIM PODRUČJIMA:

 

 • obavljanje zadaća stručnjaka sigurnosti na radu u skladu sa zahtjevima Zakona o sigurnosti i zdravlja na radu
 • pogodbeno izvođenje svih vrsta usluga s područja sigurnosti i zdravlja na radu (mjesečna svota, nakon obavljenog zadatka)
 • stručna pomoć, savjetovanje, organizacija, usklađivanje i usmjeravanje ovlaštenih i drugih vodećih radnika za provođenje sigurnosti i zdravlja na radu
 • savjetovanje i pomoć pri izboru osobne zaštitne opreme, pri ergonomiji radnih mjesta i pri izboru radne opreme
 • pregled i ispitivanje radne opreme
 • pregledi osobne zaštitne opreme
 • organizacija i provedba osposobljavanja zaposlenih za siguran rad na zahtjevnijim radnim mjestima gdje procjena rizika ukazuje na veći rizik od ozljeda ili oštećenja zdravlja ( vozači viljuškara, upravljači građevinske mehanizacije itd.),
 • organizacija i osposobljavanje neposrednih vođa za praktično osposobljavanje zaposlenih za siguran rad
 • organizacija i osposobljavanje za koordinatore sigurnosti i zdravlja na privremenim i pokretnim gradilištima
 • organizacija i provedba seminara na temu sigurnosti i zdravlja na radu sa priznatim stručnjacima i nadzornim organima iz tog područja (inspektori za rad)
 • organizacija vođenja propisane evidencije
 • organizacija i provedba potrebnih mjerenja i ispitivanja parametara radnog okoliša (nivo buke, osvijetljenost, buka, vibracije, mikroklima- vlaga, temperatura, propuh)
 • izrada stručnih preporuka za izjavu o sigurnosti s ocjenom rizika

 

Mjerenja buke Mjerenje vibracija
Slika 4: Mjerenja buke Slika 5: Mjerenje vibracija

 

ZA VIŠE INFORMACIJA NAS MOŽETE KONTAKTIRATI NA:

 

T:  +386 2 331 84 44

M: +386 51 685 079

 

E:  irena.vouk@civis.si   ili   info@civis.si

 

Irena Vouk

Termini
Termini osposobljavanj:
10.7.2020, 17.7.2020, 24.7.2020, 31.7.20120
Termini

 
Linkedin
Facebook
Slovenščina
English
Croatian
German
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Sigurnost i zdravlje na radu

Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Slijedite nam:
Facebook