Uvjeti poslovanja

Standardni uvjeti poslovanja CIVIS d.o.o.

 

Standardni uvjeti određuju prava i obveze obje pogodbene strane, CIVIS d.o.o i naručitelja usluge. Određuju način, sadržaj i uvjete poslovanja, te su sastavni dio posebnih dogovora među pogodbenim stranama.


Standardni uvjeti se za vrijeme trajanja pogodbe mogu promijeniti. Promijenjeni standardni uvjeti počinju važiti s danom objave na internetskoj strani www.CIVIS.si. Standardni uvjeti poslovanja su dostupni i u sjedištu tvrtke.

 

NARUČIVANJE USLUGA

Stranka može naručiti usluge, koje izvodi CIVIS d.o.o. na slijedeće načine:

 

  1. Pošalje narudžbenicu:
  • po elektronskoj pošti kontaktne osobe tvrtke CIVIS (e-mail adrese su objavljene na internetskoj strani),
  • elektronski, preko internetske strane www.civis.si,
  • faksom na broj +386 2 331 84 46,
  • poštom na adresu: CIVIS d.o.o., Radvanjska cesta 87, 2000 Maribor, Slovenija.

 

  1. Narudžbenicu uruči osobno.
  2. S CIVIS d.o.o. izradi ugovor.

 

PONIŠTENJE NARUĐŽBE

Rok za poništenje narudžbe se svaki puta odredi u ugovoru. Rok za poništenje ostalih narudžbi je barem dva dana prije početka izvođenja usluga.

 

ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Izvođač (CIVIS d.o.o.) se obvezuje, da tokom izvođenja i nakon kraja radova, kao poslovnu tajnu čuva sve naručiteljeve tajne informacije ili poslovne tajne, tj. ostale podatke koji su mu dostupni pri izvađanju usluge i odnose se na naručitelja i njegovo poslovanje.

 

PRITUŽBE I ŽALBE

Naručitelj mora pritužbu na izvedenu uslugu izvođača priložiti u roku od 8 dana od završetka rada i primitka konačnog dokumenta. Usmene reklamacije prihvaćamo na sjedištu tvrtke CIVIS d.o.o. Izvođač se obavezuje riješiti pritužbu u najkraćem mogućem roku i o tome pisno obavijestiti stranku.

U slučaju žalbe na odluku kontrolnog organa,naručitelj mora žalbu obavezno predati pismeno. CIVIS d.o.o žalbe riješava u najkraćem mogućem roku, u skladu sa svojim pravilima.

 

RADNO VRIJEME

U poslovnim prostorima poslujemo od ponedjeljka do petka od 7:00/8:00 do 15:00/16:00.  Stručni izvođači izvode radove  pretežito na terenu, često izvan spomenutog radnog vremena (ovisno od uvjeta i vrste rada).

 

KOMUNIKACIJA

Komunikacija između stranaka i tvrtke se može obaviti na sjedištu tvrtke u Mariboru, preko podružnica, na internetskoj strani te osobno sa zaposlenicima tvrtke.

 

NARUĐŽBE

Narudžbe primamo pismeno, telefaksom, telefonom ili preko e-pošte.  Sama narudžba mora biti dobro definirana (sadržaj, opseg...)

O uvjetima same izvedbe usluge (kontrole/probe) i dokumentaciji, koju stranka mora unaprijed priložiti, se stručni izvođač dogovora prije same izvedbe radova.

Pri svakoj narudžbi stranka primi pismenu potvrdu narudžbe, odn. obavijest, da smo počeli s izvođenjem radova.  Stranka svoju narudžbu može promijeniti, odn. poništiti u slučaju, ako narudžba nije bila izvedena, tj. ako je njeno izvršenje moguće spriječiti.

 

PONUDA

Ponude izrađujemo na temelju potraživanja. Valjanost ponude je određena na ponudi. Po isteku ponude se valjanost ponude, po želji stranke, može produžiti, ali se moraju unijeti nastale promijene.

 

CIJENE

Cijene usluga CIVIS d.o.o. se obračunavaju po cjeniku usluga, koji je vrijedio u vremenu trajanja izvođenja usluge. Zadnji valjani cjenik se nalazi u sjedištu tvrtke CIVIS d.o.o. Porez na dodanu vrijednosti nije u cjeniku te se doda pri ispostavljanju računa.

 

PLAĆANJE

Stranka plaća uslugu nakon ispostave računa ili avansno. Rok plaćanja je naveden na računu ili predračunu. Stranka račun primi po obavljenoj usluzi, osim ako je drugačije dogovoreno u ugovoru.

 

NAČIN DOBAVE

Stranka proizvod dobiva poštom ili osobno.

 

PRAVA

CIVIS d.o.o. zadržava sva prava na intelektualno vlasništvo za proizvode svojih radova, sadržanih ili objavljenih u pismenom obliku, na internetu, u drugom elektronskom obliku ili slanjem trećoj strani. Ni jedan proizvod ne smije biti upotrijebljen, proslijeđen,  razmnožen ili zabilježen u bilo kakvom obliku uključujući elektronski, fotografski, mehanički, papirnati i drugi oblik bez prethodnog odobravanja odgovornih osoba tvrtke.

Termini
Termini osposobljavanj:
10.7.2020, 17.7.2020, 24.7.2020, 31.7.20120
Termini

 
Linkedin
Facebook
Slovenščina
English
Croatian
German
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Uvjeti poslovanja

Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Slijedite nam:
Facebook