Zaštita od požara

 

Požar je jedna od najgorih nezgoda, koje mogu zadesiti tvrtku. Kako bi mogućnost od nastanka požara smanjili na minimum, potrebno je regulirati područje požarne sigurnosti u skladu sa zakonima.

 

Požarni red i ocjena opasnosti od požara

Svi vlasnici ili korisnici poslovnih i industrijskih objekata moraju napraviti procjenu opasnosti od požara i odrediti požarni red.

 

Požarni in evakuacijski planovi

Za objekte s visokim rizikom pojave požara ( ocjena požarnog rizika 3. ili viši stupanj) i za objekte u kojima se skuplja više ljudi (preko 100 ljudi), potrebno je napraviti požarne planove i planove evakuacije u slučaju požara.  Vlasnik ili korisnik takvog objekta  jedan izvod požarnog plana mora isporučiti vatrogasnoj postrojbi, koja djeluje na području gdje je objekt lociran.

 

Vježbe evakuacije

Vlasnici ili korisnici požarno više ugroženih objekata (ocjena požarne ugroženosti 3 ili višeg stupnja) i objekata u kojima se skuplja više ljudi (iznad 100 ljudi), najmanje jednom godišnje moraju provesti praktičnu obuku za izvođenje evakuacije iz objekta u slučaju požara.

 

Evakuacijska vježba u osnovnoj školi    Sudjelovanje vatrogasaca pri vježbi evakuacije

Slika 1: Evakuacijska vježba u osnovnoj školi

   Slika 2: Sudjelovanje vatrogasaca pri vježbi evakuacije

 

 

Ovlaštena osoba

Vlasnik ili korisnik objekta može ovlastiti primjereno kvalificiranu fizičku ili pravnu osobu, koja u ime vlasnika odn. korisnika objekta brine za provedbu protupožarnih mjera. Usprkos tome je vlasnik objekta još uvijek odgovoran za izvođenja spomenutih mjera.

 

Osposobljavanje zaposlenika iz sigurnosti od požara

Poslodavac se mora pobrinuti,da je svatko, tko je privremeno,redovito ili povremeno zaposlen u tvrtki, primjereno educiran za zaštitu od požara.

 

Osposobljavanje odgovornih osoba za gašenje početnog požara i izvođenje evakuacije

Poslodavac, pri kojem u smjeni rad obavlja do 300 radnika,  u požarnom redu mora, za svaku smjenu i svaku lokaciju gdje se obavlja posao, između zaposlenih odrediti osobu odgovornu za gašenje početnog požara i izvođenje evakuacije. Na svakih dodatnih 300 radnika u smijeni, mora odrediti još po jednu odgovornu osobu.  Poslodavac, koji mora osim požarnog reda izraditi plan evakuacije i požarni plan, mora u požarnom redu među zaposlenima u svakoj smjeni, odrediti osobu odgovornu za gašenje početnog požara i izvođenje plana evakuacije bez obzira na broj radnika iz prijašnjeg stavka. Poslodavac na svakih 200 ljudi u objektu mora između zaposlenih odrediti još jednu osobu u svakoj smjeni, odgovornu za gašenje početnog požara i izvođenje plana evakuacije.

 

Mjerenja gromobranskih sustava

Redovite preglede sustava zaštite od munje za postojeće zgrade treba provesti u:

 • roku,koji nije duži od 2 godine, u zgradama u kojima je uzemljenje sistema zaštite od munja povezano s uzemljenjem energetskih uređaja
 • roku, koji nije duži od 4 godine, u svim ostalim zgradama

 

 

NA PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA IZVODIMO RADOVE NA SLJEDEĆIM PODRUČJIMA:

 

 • obavljanje zadaća odgovorne osobe za izvođenje mjera zaštite od požara  u skladu sa Zakonom o zaštiti od požarom,
 • pogodbeno izvođenje svih vrsta usluga s područja sigurnosti od požara (mjesečna naknada, po izvršenju zadatka) ,
 • izrada ili revizija požarnog reda s potrebnim prilozima,
 • izrada ili revizija požarnih i evakuacijskih planova,
 • izrada ocjene rizika od požara,
 • obuka odgovornih osoba za gašenje početnih požara i izvađanje evakuacije,
 • obuka zaposlenih za zaštitu od požara,
 • organiziranje i izvođenje praktične obuke sa sredstvima za gašenje na terenu,
 • stručna pomoć, savjetovanje, organizacija, usklađivanje i usmjerivanje ovlaštenih i drugih čelnih radnika za izvađanje mjera protupožarne sigurnosti
 • savjetovanje, stručna pomoć i organizacija vježbe evakuacije iz objekta,
 • pregled i mjerenje gromobranskog sustava
 • organizacija vođenja propisane evidencije o zaštiti od požara

 

Primjer plana evakuacije

Slika 3: Primjer plana evakuacije

 

Primjer požarnog plana

Slika 4: Primjer požarnog plana

 

Primjer intervencijskog plana

Slika 5: Primjer intervencijskog plana

 

ZA VIŠE INFORMACIJA NAS MOŽETE KONTAKTIRATI NA:

 

T:  +386 2 331 84 44

M: +386 40 632 922

 

E:  martin.helbl@civis.si ili info@civis.si

 

Martin Helbl

 

Termini
Termini osposobljavanj:
10.7.2020, 17.7.2020, 24.7.2020, 31.7.20120
Termini

 
Linkedin
Facebook
Slovenščina
English
Croatian
German
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Zaštita od požara

Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Slijedite nam:
Facebook