V sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico organiziramo seminar: 

 

Kako obvladovati tveganja s pravilnim sistemov varnosti in zdravja pri delu in kako razmišljajo tuji naročniki? 

Štajerska gospodarska zbornica 

13. junij 2017

 

Vsebina: 

Seminar bo sestavljen iz treh sklopov in bo potekal od 9:00 do 12:00 ure. 

 

1. ODGOVORNOST DELODAJALCEV IN LASTNIKOV (60 min.)

 • Odgovornosti vodij in delodajalca.
 • Odgovornosti po ZVZD-1, ZDR-1 in kazenskem zakoniku KZ-1.
 • Zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja.
 • Obvladovanje tveganj, uvedba ukrepov za zmanjšanje tveganj.
 • Predstavitev dobrih praks iz tujine.

 

2. ODŠKODNINSKI IN REGRESNI ZAHTEVKI (60 min.)

 • Zakonska podlaga, sodna praksa, posledice nezgod pri delu.
 • Posledice nezgod pri delu.
 • Postopki uveljavljanja odškodnin in regresni postopki.
 • Primeri iz prakse.

 

3.KAKO RAZMIŠLJAJO TUJI NAROČNIKI (60 min.)

 • Standardi tipa ISO, OHSAS, SCC/VCA.
 • Pridobitev kredibilnosti na mednarodnih trgih.

 

Cilj seminarja so:

 • višja produktivnost
 • višja kakovost v proizvodnji
 • dvigovanje ugleda podjetja
 • zmanjšanje odsotnosti iz dela
 • zmanjševanje števila poškodb pri delu in poklicnih bolezni
 • manjša fluktuacija in večje zadovoljstvo zaposlenih
 • manj tožb in odškodninskih zahtevkov
 • zadostitev zakonskim zahtevam in njihovo ustrezno tolmačenje v praksi
 • dvig konkurenčnosti doma in na tujih trgih
 • seznanitev s standardi kakovosti v praksi iz prakse

Seminar namenjen lastnikom, vodilnim v podjetju in samostojnim podjetnikom, ki se širijo in širijo svoje kompetence.

 

Lokacija: 

Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 2000 MARIBOR

 

 

Več informacij: 

Prijava na seminar poteka izključno na spletni strani Štajerske gospodarske zbornice. Več informacij o seminarju vam iz našega podjetja poda Tina Vadas: tina.vadas@civis.si 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Obvladovanje tveganj s pravilnim sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook