Politika kakovosti podjetja

 

Kakovost in odnos do okolja je v poslovni politiki podjetja že vrsto let vodilo pri izpolnjevanju pričakovanj, zahtev odjemalcev in vplivov na ožje in širše okolje.
 

Pri izvajanju ključnih in podpornih procesov, vključno z vsemi aktivnostmi, vezanimi na izvajanje osnovne dejavnosti, ima kakovost in odnos do okolja zelo pomembno vlogo.

 


 
Politiko kakovosti izvajamo po načelih:

 

  • Vsi veljavni predpisi so skladni z zahtevami standarda  in zakonodajno dokumentacijo.
  • Zadovoljstvo odjemalcev zagotavljamo z rednim spremljanjem njihovega zadovoljstva preko merljivih ciljev, posredovanih vprašalnikov in z izvajanjem ukrepov v smislu izgradnje partnerskih odnosov.
  • Zavezanost vodstva za izvajanje kakovostne politike podjetja zagotavlja nenehno izboljševanje in izpolnjevanje zastavljenih ciljev na vseh nivojih.
  • Razvili smo sistem sprotnega informiranja, usposabljanja in kvalificiranja sodelavcev, tako da ima vsak zaposleni možnost razvoja osebnih in strokovnih sposobnosti.


Zaposleni na vseh področjih našega podjetja smo s tem zavezani izvajati politiko kakovosti in okolja za doseganje zastavljenih ciljev.

 

 

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Kakovost

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook