Strokovni seminar: Novi pristopi pri odkrivanju psihoaktivnih snovi na delovnem mestu

s podelitvijo 8 točk za strokovne delavce

 

22. september 2016 v Ljubljani

 

Obveščamo vas, da organiziramo strokovni seminar na temo odkrivanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, novih načinov odkrivanja njihove prisotnosti ter posledice v primerih pozitivnega testa. Na seminarju bosta predavala strokovnjaka iz prakse, ki se dnevno srečujeta s problematiko uživanja nedovoljenih snovi na delovnem mestu.  Na seminarju bodo predstavljeni primeri iz sodne prakse.

 

alkohol na delovnem mestu

 

 

 

Na seminarju se boste seznanili z novostmi pri testiranjih na prisotnost psihoaktivnih snovi in z različnimi možnostmi testiranj, kar izboljša kakovost storitev na področju varnosti in zdravja pri delu. Udeleženci se boste prav tako seznanili s pravnimi posledicami pozitivnega preizkusa in posledicami neustreznih postopkov v podjetjih ter primerih iz prakse. Predstavljen bo tudi USTREZNI INTERNI AKT O KONTROLI ALKOHOLIZIRANOSTI DELAVCEV.

 

Predstavljeni bodo tudi primeri iz sodne prakse, kjer so delodajalci ali zaradi nepravilnega postopka preverjanja alkoholiziranosti ali zaradi odklonilnosti testa zaposlenega bili oškodovani oz. v sodbah izgubili tožbe.

 

 

 

Program:

Strokovni seminar bo trajal predvidoma od 9:00 do 13:30 ure.

 

 

8:30 - 8:45

 

Sprejem in prijava udeležencev

 

 

8:45 – 9.00

 

Uvodni nagovor

 

9:00 – 11:00

Novi pristopi pri odkrivanju psihoaktivnih snovi na delovnem mestu:

 

 • opis glavnih značilnosti in delovanja posameznih psihoaktivnih snovi (alkohol, opiati, kanabis, amfetamini, kokain, psihoaktivna zdravila, novejše sintetične droge),
 • poglavitni znaki, na podlagi katerih lahko v delovni organizaciji postavimo upravičen sum na delo pod vplivom psihoaktivne snovi,
 • osnovne zakonitosti postopkov testiranja na prisotnost psihoaktivnih snovi v telesu,
 • lastnosti posameznih oblik testiranja, prednosti in omejitve z oziroma na okolje delovne organizacije,
 • nove oblike testiranj na prisotnost psihoaktivnih snovi.

 

Predavateljica: asist. dr. Anja Plemenitaš, dr. med., spec. psihiater

 

11:00 -11:30

 

Odmor

 

11.30 – 13:30 

Praktični prikaz preizkusa prisotnosti alkohola in drugih substanc v organizmu zaposlenih in priprava ustreznega internega akta v podjetju:

 

 • predstavitev pravnih podlag za izvajanje kontrole delavcev in pripravo ustreznih internih aktov delodajalca, ki urejajo to področje,
 • predstavitev ustreznega postopka izvedbe preizkusa testa alkoholiziranosti na praktičnem primeru:
 • izvajalec - kdo je lahko, kakšni so pogoji, priporočila iz izkušenj,
 • aparat (alkotest) – pogoji, tehnične zahteve, priporočila iz izkušenj,
 • postopek – pomen pravilnega postopka, zapisnik in vodenje zapisnika,
 • predstavitev pravnih posledic pozitivnega preizkusa – postopek odpovedi zaposlitve ali disciplinski postopek ter pravne posledice neustreznih ureditev in neustreznih postopkov z razlago neustrezne ureditve na primerih iz prakse,
 • priprava ustreznega internega akta o kontroli alkoholiziranosti delavcev - delavnica skupaj z udeleženci.

 

Predavatelj bo prestavil pregled zanimivejših primerov iz sodne prakse in inšpekcijske prakse.

 

Predavatelj: Marjan Dragar, univ. dipl. prav.

 

V kolikor bi želeli dodatne informacije, nam prosim pišite na tina.vadas@civis.si ali nas pokličite na 02 331 84 44.

 

Za koga je seminar še posebej primeren?

 • strokovne delavce VZPD,
 • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • sodne izvedence za področje VZPD ,
 • kadrovnike v podjetjih,
 • pravne službe v podjetjih,
 • delodajalce…

 

Datum izvedbe:

22. september 2016

 

Lokacija izvedbe:

Emona Efekta, Stegne 21c, 1000 LJUBLJANA. Oglejte si zemljevid  

 

Cena:

Cena strokovnega seminarja znaša 123,00 brez DDV (150,06 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10% popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.). Sklic: 20160922-01.

 

Delavnica s seminarjem je organizirana v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS št. 109/2011). Izdano bo potrdilo z  8 točkami.

 

alkohol na delovnem mestu

 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v pisni in elektronski obliki.

 

ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe datuma izvedbe.

 

Delavnica s seminarjem je organizirana v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS št. 109/2011).

Izdano bo potrdilo z  8 točkami.

 

*z udeležbo na seminarju iz tega vabila si pridobite popust v višini 25% za katerikoli naslednji seminar v letu 2016. Popusta ni možno zamenjati za gotovino, popusti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost : do 31.12.2016.

 

PREBERITE SI ŠE:

 

Delo pod vplivom alkohola ter učinek alkhola na telo - poglejte video posnetek, kakšne posledice ima dolgotrajno konzumiranje alkohola na naše telo.

 

Statistika delovnih nesreč, dejavnosti ki so bolj izpostavljene uživanju drog. Kolikšna je izguba produktivnosti v EU zaradi uživanja alkohola na delovnem mestu?

 

Testiranje psihoaktivnih snovi na delovnem mestu: katere psihoaktivne snovi lahko testiramo?

 

Učinki psihoaktivnih zdravil ter seznam zdravil, ki so najpogosteje uživana

 

 

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Ljubljana: Novi pristopi pri odkrivanju psihoaktivnih snovi na delovnem mestu

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook