Poslujem v tujini, zaposlujem tujce in vem kako! 

12. decembra 2017 v Mariboru 

Zagotovljena izvedba

 

Vstopite v leto 2018 pripravljeni na nemoten protek dela v tujini, tudi s t.i. "mobilnimi" delavci ter posredovanimi delavci iz tretjih držav. 

 

Dve aktualni tematiki in dva strokovnjaka iz prakse na enem mestu!

 1. Pravni pogled in tolmačenje nove zakonodaje (Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmIS), končni povzetek vseh sprememb, ter na ravni države usklajeni odgovori na najbolj pereča vprašanja (pogodbe, A1 obrazci, izjeme – mobilni delavci, davki, kvote,…)!
 2. Novosti pri zaposlovanju tujcev po 1. 11. 2017 in »posojanje« delavcev!

 

zaposlovanje tujcev,mobilni delavci
Vir slike: Pixabay

Program:

8:45 - 9:00

 

Sprejem in prijava udeležencev ob jutranji kavi

 

9:00 – 10:45

Novosti pri zaposlovanju tujcev in »posojanje« delavcev

 • Zaposlovanje tujcev iz »tretjih« držav in Hrvaške.
 • Novosti pri zaposlovanju tujcev po 1. 11. 2017.
 • »Posojanje« delavcev.

Janez Horvat, ZRSZ Slovenije

 

10:45 – 11:45

 

Pravni pogled na Zakon o čezmejnem izvajanju  storitev

 • Temeljne rešitve zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) .
 • Načini in pogoji za čezmejno izvajanje storitev.
 • Obveznosti delodajalca in napotenega delavca.
 • Izdaja potrdila A1 – tudi po 12 in 13. členu Uredbe 883/04/ES (rešitve za t.i. mobilne delavce).
 • Položaj delodajalcev, ki stalno opravljajo delo v tujini in rešitve zanje.
 • Kakšne bodo posledice novih pravil čezmejnega izvajanja storitev v praksi.

11:45 – 12:15

 

Odmor s pogostitvijo in priložnost za izmenjavo izkušenj

 

 

 

 

 

 

 

12:15 – 14:00

 

Pogodba o zaposlitvi za izvajanje dela v tujini

 • Napotitev na delo ali drugo delovišče v tujini – nova pogodba ali aneks?
 • Kako določiti dopust in čas počitka za delo v tujini?
 • Plačilo za delo v tujini – dnevnice da ali ne?
 • Dogovor o plačilu regresa – tuji skladi in še delodajalec?
 • Montaža in/ali prva gradnja.
 • BONUS PREDAVANJE - Predlagane spremembe ZDoh-2 (posebna davčna shema na področju dohodkov, doseženih z določenimi napotitvami na delo iz Slovenije v tujino ali iz tujine v Slovenijo, povračila stroškov vezanih na začasne napotitve zaposlenih v tujino).

Odvetnica mag. Helena Polič Kosi, specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti.

 

 

Predavatelja: 

Odvetnica mag. Helena Polič Kosi, specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti. Že vrsto let izvaja predavanja s področja delovnega in civilnega prava, pripravlja izobraževanja za delodajalce ter piše članke za Ius info – Find info. Je članica Inštituta za delovno pravo pri PF v Mariboru, poslovno sodeluje z vsemi delodajalskimi organizacijami v SLO. Je aktivna pri tolmačenju nove zakonodaje (ZČmIS), tudi glede ureditve področja mobilnih delavcev.

 

Janez Horvat, predstavnik ZRSZ Slovenije, strokovnjak za področje svetovanja delodajalcem iz področja zaposlovanja tujcev in negativnih referenc. Z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju vodenja skupin, delavnic, motivacijskih seminarjev.

 

Lokacija:

Civis d. o. o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor (1. nadstropje). Kako do nas? 

 

 

Cena:

185,00 € brez DDV (225,70 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10% popusta! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d. d.), na sklic: 20171212-01

 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, pogostitev med odmorom, izdajo potrdila o udeležbi, gradivo seminarja v pisni in elektronski obliki.

 

Komu priporočamo udeležbo?

Seminar je še posebej priporočljiv za pravne strokovnjake, kadrovske službe, računovodje,  lastnike podjetij in vse, ki se v podjetjih ukvarjajo z napotitvijo delavcev v tujino ali posojanjem delovne sile.

 

*ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe datuma izvedbe.

 

 

V kolikor se trenutno objavljenega seminarja ne morete udeležiti, bi pa želeli prejemati informacije o prihajajočih izobraževanjih, se vpišite na našo listo prejemnikov e-novic

* zahtevana polja
 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Novosti 2018 za vse, ki izvajate storitve v tujini ali zaposlujete tujce

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook