Poslanstvo

Podjetje CIVIS d.o.o. je ambiciozno podjetje, ki se ukvarja z opravljanjem vseh vrst strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, nevarnih kemikalij, ekologije...
 

Izpolnjujemo vse zakonsko predpisane pogoje za zunanjo strokovno službo za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) in pogoje za pooblaščeno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 1/93, 87/01, 105/06, 3/07-UPB, 9/11, 83/12).
 

Zavedamo se, da je ob nenehnem konkurenčnem boju na trgu večini podjetij nemogoče ažurno spremljati in strokovno obvladovati zelo obsežno in zahtevno področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, kar pa je sicer njihova zakonska obveza in moralna dolžnost.
 

Naš cilj in poslanstvo je strokovna pomoč in usmerjanje pri doseganju optimalnih pogojev dela in življenja delavcev, s tem pa večje konkurenčnosti podjetij.
 

Cilj vsakega podjetja kot tudi posameznih delavcev je uspešno delo. Poti do uspeha so različne. Vendar pa so vse poti lažje, če se ljudje pri svojem delu počutijo varno in delajo v ugodnem delovnem okolju.
 

Naš namen je, da različnim delodajalcem s svojo dejavnostjo pri tem pomagamo.

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

O podjetju

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook