Osebna izkaznica

 

CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o.
Tržaška cesta 65

 2000 Maribor

 Oglejte si zemljevid

 

Telefon: +386 2 331 84 44
Faks: +386 2 331 84 46

 

info@civis.si

 

ID: SI36310379
MŠ: 5394872000
 

Št. TRR pri SBERBANK d.d.: SI56 3000 0001 1122 056  

BIC: SABRSI2X

 

 

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vl. 1/01821/00.
Višina osnovnega kapitala: 15.473,21 €.

 

DELOVNI ČAS:

V poslovnih prostorih poslujemo od ponedeljka do petka od 7:00 / 8:00 do 15:00 / 16:00. Strokovni izvajalci izvajajo delo predvsem na terenu, pogosto tudi izven omenjenega časa (odvisno od pogojev in vrste dela).

 

POOBLASTILA:

Odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 10200-41/2012/8 za izdajo dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog:

 

  • opravljanje periodičnih in drugih preiskav toplotnih razmer, osvetljenosti, vibracij in hrupa v delovnem okolju,
  • opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme,
  • izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti,
  • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.

 

Odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 0002/2002 za izdajo pooblastila za izvajanje usposabljanja koordinatorjev za fazo priprave projekta in fazo izvajanja projekta.

Odločba Ministrstva za obrambo št. 8450-171/2011-4-DGZR o podelitvi pooblastila za izvajanje ukrepov  varstva pred požarom.

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Osebna izkaznica

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook