PONOVITEV STROKOVNE DELAVNICE S SEMINARJEM za

STROKOVNE DELAVCE ZA VZPD ter PODJETJA Z DOVOLJENJI ZA DELO

 

na temo

 

PREGLEDI IN PREIZKUSI BREMENSKE IN DVIŽNE DELOVNE OPREME TER MERITVE DELOVNEGA OKOLJA

 

Izdano bo potrdilo z 8 točkami

 

DATUM: četrtek, 16. 10. 2014

 

KRAJ: Talum d.d., (Upravni objekt – A), Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo.

 

Na delavnici s seminarjem vas bomo seznanili s primeri dobre prakse za izvedbo pregledov in preizkusov delovne opreme in z njimi povezane dokumentacije, ter merilno opremo. Ugotovitve iz prakse kažejo, da je veliko nejasnosti pri meritvah elektroinštalacij na delovni opremi. Za izvedbo delavnice na to temo smo se odločili namenom, da se na praktičnih primerih pokaže pravilna in ustrezna izvedba meritev elektroinštalacij na delovni opremi, ki je skladna z zakonskimi in drugimi zahtevami.

Skladno z 12. členom pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu morajo podjetja z dovoljeni za delo predložiti dokazila o udeležbi strokovnih delavcev na usposabljanju in izpopolnjevanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

Zaposleni iz prejšnjega odstavka morajo izkazovati pridobljene kreditne točke na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka, kadar je strokovni delavec pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku neprekinjeno zaposlen najmanj sedem let. Od teh 100 kreditnih točk mora biti najmanj 30% točk pridobljenih na usposabljanjih s področij tistih strokovnih nalog, ki jih izvaja in za katere je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobila dovoljenja.

 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

  • strokovne delavce za VZPD,
  • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
  • izvedence za področje VZPD na tehničnih pregledih po ZGO,
  • sodne izvedence za področje VZPD in PV,
  • projektante delovne opreme,
  • proizvajalce delovne opreme,
  • prodajalce delovne opreme.

 

Prijavite se lahko kar preko spletnega obrazca na www.civis.si!

 

PROGRAM DELAVNICE

 

8.45 - 9.00

Sprejem in prijava udeležencev

 

9.00 – 9.15

Uvodni nagovor

predstavnika družbe Talum d.d. in Civis d.o.o.

 

9.15 – 10.45

Varnost in zdravje pri delu ter uporaba standardov

mag. Boris Ružič, univ. dipl. inž. el.

 

10.45 – 12.00

Pregledi bremenske in dvižne delovne opreme ter praktičen prikaz pregleda verig

Aleksander Stopajnik, dipl. var. inž., VODUŠEK d.o.o.

 

12.00 – 12.45

Odmor za kavo in prigrizek

 

12.45 – 14.15

Delavnica in prikaz izvedbe meritev delovnega okolja (mikroklima, osvetljenost) na delovnem mestu

Dušan Bezjak, dipl. var. inž., CIVIS d.o.o.

 

14.15 - 14.30

 Razprava in zaključek ter podelitev potrdil

 

Da boste lahko dobili čim več odgovorov na vaša vprašanja, vas pozivamo, da nam jih posredujete do

13. 10. 2014.

 

CENA: 135,00 € brez DDV (164,70 € z DDV)

 

V primeru, da prijavite dva ali več kandidatov iz istega podjetja, vam priznamo 10% popusta.

 

Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na TRR: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.).

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v pisni in elektronski obliki ter prigrizek.

 

Gradivo za udeležence seminarja bo dostopno v elektronski obliki, po izvedenem seminarju. Za dostop gradiva se je potrebno registrirati na www.civis.si – Moj račun/Prijava.

 

ODJAVA: V primeru, da se odjavite en dan pred pričetkom delavnice, zaračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan delavnice ali neudeležbi, zaračunavamo celotno kotizacijo.

 

V primeru premalo prejetih prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali do spremembe termina.

 

Delavnica s seminarjem je organizirana v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11).

 

Izdano bo potrdilo z 8 točkami.

 

Lokacija izvedbe delavnice:

 

TALUM d.d., (Upravni objekt – A), Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo.

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Ponovitev strokovne delavnice s seminarjem – delovna oprema

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook