Prvo usposabljanje koordinatorjev VZD na gradbiščih

JESEN 2018

 

Slika 1: utrinek iz izvedbe prvega usposbljanja koordinatorjev VZD na gradbiščih spomladi 2017

 

Zakonska podlaga:

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 83/05) med drugim določa, da mora naročnik ali nadzornik projekta, v primeru, da dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

 

1. Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

2. Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

 

 

Vsebina usposabljanja:

 1. sklop:

 • Zakonodaja s področja dela in odgovornosti.
 • Določanje posebno nevarnih del.
 • Obravnava nezgod pri delu in mehanizmi za njihovo preprečevanje.
 • Ocenjenvanje in preprečevanje tveganj in negotovosti.
 • Uredba in nadzor.

 

2. sklop:

 • Zakonodaja s področja varnosti n zdravja pri delu.
 • Upravni postopki z zvezi z gradnjo.
 • Zakonodaja s področja graditeve objektov.
 • Specifične zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu pri gradbenem delu.

 

3. sklop:

 • Splošne zahteve za delovna mesta na gradbiščih.
 • Usklajevanje varnosti pri delu - delo koordinatorja.
 • Naloge koordinatorjev.
 • Elektrika na gradbiščih.

 

4. sklop:

 • Dodatne zahteve za delovna mesta na gradbiščih.
 • Nevarne snovi, ravnanje z odpadki.
 • Azbest, PP-nevarne kemikalije.

 

5.sklop:

 • Usklajevanje varnosti pri delu - varnostni načrt.
 • Delavnica (primer ureditve gradbišča).

 

6. sklop:

 • Knjiga ukrepov za varno delo.
 • Ogled gradbišča in analiza stanja.

 

Trajanje:

50 ur.  V kolikor se zanimate za usposabljanje nam pošljite sporočilo na dani.onic@civis.si

 

 

 

Cena:

Cena usposabljanja znaša 870,00 €  brez DDV (1.061.,40 € z DDV). Cena ne vključuje izpita.

 

Cena vključuje: gradivo v elektronski obliki, dnevno kosilo, pregled pisnih nalog pred izpitom ter prijava na izpit.

 

Kraj izvedbe:

Maribor, Tržaška cesta 65, 2000 Maribor. Kako do nas?

 

Kontakt:

Za vse dodatne informacije o strokovnem seminarju vam je na voljo Danilo Onič, GSM: 051 685 095, e-pošta: dani.onic@civis.si

 

Informacije o opravljanju izpita si lahko ogledate na strani Inšpektorata RS za delo.

 

Pričanja preteklih udeležencev: 

 

14. 12. 2017: "Ker sem pač imel »čast«, da sem bil v sredo zadnji kandidat na izpitu vam sporočam, da ste vse »aprilske« kandidate več kot uspešno pripravili na izpit. Torej zahvala in  čestitke vam in vašim sodelavcem za uspešno pripravljalno usposabljanje." Igor Justin

 

15. 12. 2017: " Pozdravljeni. Iz naše skupine smo opravili vsi izpit in to celo nadpovprečno. Torej smo dobro zastopali tudi podjetje Civis, ki nas je kvalitetno pripravilo. Zahvaljujem se tudi vam osebno za strokoven in prijazen odnos. "  Sašo Gailhofer

 

prvo usposabljanje koordinatorjev vzd na gradbiših

Vir slike: Pixabay

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Prvo usposabljanje koordinatorjev VZD na gradbiščih

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook