Nekaj podjetij, ki nam že zaupa:

 

 

A

AGIS ZAVORE d.d., Ptuj

ALIUS d.o.o., Maribor

J

JANKO LORBER s.p., Voličina

JP.MONTAGE d.o.o., Ptuj

 

R

RAIFFEISEN KREKOVA BANKA d.d., Maribor

RAMINENT S.A., Poljska 

RAZGORŠEK d.o.o., Maribor

RECLAY ÖSTERREICH GmbH, Avstrija

RTC "JAKEC" TRIJE KRALJI d.o.o., Zgornja Ložnica

RE-MONT d.o.o., Ptuj

RM LH IZOLA d.o.o., Portorož

RM VUK d.o.o., Ptuj

RS MONTAŽE d.o.o., Videm pri Ptuju

 

K

KLEPARSTVO KOKOL KOMAL d.o.o., Ptuj

 

B

BAUKOM d.o.o., Ptuj

BILANDER d.o.o., Ljubljana

 

 

L

LABOS d.o.o., Maribor

LEHMER d.o.o., Kidričevo

LIBRI d.o.o., Maribor

 

C

CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.

CRO VRHNIKA d.o.o.

CSO ORMOŽ d.o.o.

 

 

M

MB-MONTING d.o.o., Rogaška Slatina

MELONI TECHNO-HANDLING S.R.L., Italija

MESTNA OBČINA MARIBOR

METALOTEHNA d.o.o., Borovci METALVAR d.o.o., Maribor

METEORIT d.o.o., Maribor

METEORIT GRADNJE d.o.o., Hoče

MIDRA d.o.o., Ravne na Koroškem

MNZ, PU Maribor

MKV d.o.o., Ptuj

MKV MONTAŽA d.o.o., Šmarje pri Jelšah

MLEKARSKA ZADRUGA PTUJ z.o.o.

MONTPRO d.o.o., Ptuj

MP PTUJ d.o.o.

 

 

S

SAPIO PLINI d.o.o., Celje

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., PE Lenart

SBM TEH d.o.o., Pesnica pri Mariboru

SCHAEFFLER SLOVENIJA d.o.o., Maribor

SFERA IT d.o.o., Maribor

SNG MARIBOR

STADLER d.o.o., Velika vas pri Krškem

STAVBAR IGM d.o.o., Hoče

STINAKO d.o.o., Maribor

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD, Maribor

 

Č

ČISTO MESTO PTUJ d.o.o.

 

D

DORSSEN MONT d.d., Borovci

DSD KONSTRUKCIJE d.o.o., Slovenska Bistrica

 

E

ELEKTRA d.d., Maribor

ELEKTRO MARIBOR d.d.

ELEKTRONIKA BORAK d.o.o., Ptuj

EM-GRAD GRADBENIŠTVO d.o.o., Hajdina

E-MONT d.o.o., Ptuj

EPC MONT d.o.o., Ptuj

 

 

Š

ŠOLSKI CENTER PTUJ

 

N

NI.CRO d.o.o., Ptuj

NOVA KBM D.D., Maribor

T

TALUM d.d., Kidričevo

TISA SVETILA d.o.o., Maribor

TRIMO d.d.,Trebnje

TÜV AUSTRIA SERVIS d.o.o., Maribor

 

 

F

F&D d.o.o., Ljubljana

FLENCO d.o.o., Ptuj

FARMA - PROMET d.o.o., Maribor

 

 

O

OBČINA MARKOVCI

OBČINA ORMOŽ

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

2. OŠ SLOVENSKA BISTRICA

OŠ GORIŠNICA

 

 

U

UPRAVA ENOTA MARIBOR

UPRAVNA ENOTA RUŠE

 

G

GEOPLIN PLINOVODI d.o.o., Ljubljana

GORENJE SUROVINA d.o.o., Maribor

GRANIT SLOVENSKA BISTRICA d.d.

 

P

PERUTNINA PTUJ d.d.

PFEIFER & LANGEN d.o.o., Ormož

PLINOVODI d.o.o., Ljubljana

POSLOVNE INTEGRACIJE d.o.o., Maribor

POSLOVNI SISTEMI MERCATOR d.d., Ljubljana

POŠTA SLOVENIJE, Maribor

PRANGL d.o.o., Maribor

PROJEKT d.d. NOVA GORICA

PGD PTUJ

PROTECT INFRA d.o.o., Maribor

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ

V

VARGAS-AL d.o.o., Kidričevo

VERUS VINOGRADI d.o.o., Ormož

VODUŠEK d.o.o., Poljčane

VS MONT d.o.o., Borovci

 

 

H

HIDROINŽENIRING d.o.o., Ljubljana

HIDROMONT d.o.o., Maribor

HIDRO MAT d.o.o., Maribor

HIMOMONTAŽA d.o.o., Maribor

 

 

W

WILBERT KRANSERVICE GmbH, Nemčija 

 

I

IBT SPI d.o.o., Trbovlje

I-MONT PLUS d.o.o., Maribor

INDOMA d.o.o., Maribor

IREM s.p.a., Italija

ISOMAT d.o.o., Mežica

ISTENIČ d.o.o., Ljubljana

Z

ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Ljubljana

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

ZEROKS d.o.o., Dornava

ZK TERMOCHEM S.R.O., Češka

ZM-MONTAG d.o.o., Hrvaška

ZUPAN INVESTICIJE d.o.o., Kamnica

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE, Maribor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

AGIS ZAVORE d.d., Ptuj

ALIUS d.o.o., Maribor

AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET

 

K

KOMAL d.o.o., Ptuj

 

R

RAIFFEISEN KREKOVA BANKA d.d., Maribor

RAMINENT S.A., Poljska 

RAZGORŠEK d.o.o., Maribor

RECLAY ÖSTERREICH GmbH, Avstrija

REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER "JAKEC" TRIJE KRALJI JOŽICA JUHART S.P., Zgornja Ložnica

RE-MONT d.o.o., Ptuj

RM LH IZOLA d.o.o., Portorož

RM Vuk d.o.o., Ptuj

RS MONTAŽE d.o.o., Videm pri Ptuju

 

 

L

LEHMER d.o.o., Kidričevo

LABOS d.o.o., Maribor

LIBRI d.o.o., Maribor

 

 

B

BAUKOM d.o.o., Ptuj

BILANDER d.o.o., Ljubljana

 

 

M

MB-MONTING d.o.o., Rogaška Slatina

MELONI TECHNO-HANDLING S.R.L., Italija

MESTNA OBČINA MARIBOR

METALOTEHNA d.o.o., Ptuj

METALVAR d.o.o., Maribor

METEORIT d.o.o., Maribor

METEORIT GRADNJE d.o.o., Hoče

MIDRA d.o.o., Ravne na Koroškem

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Ljubljana, PU Maribor

MKV d.o.o., Ptuj

MKV MONTAŽA d.o.o., Šmarje pri Jelšah

MLEKARSKA ZADRUGA PTUJ z.o.o.

MONTPRO d.o.o., Ptuj

MP PTUJ d.o.o.

 

 

C

CENTER ZA STAREJŠE OBČANE ORMOŽ d.o.o.

CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.

CRO VRHNIKA d.o.o.

 

 

S

SAPIO PLINI d.o.o., Celje

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Lenart

SBM TEH d.o.o., Pesnica pri Mariboru

SCHAEFFLER SLOVENIJA D.O.O., Maribor

SFERA IT d.o.o., Maribor

SNG MARIBOR

STADLER d.o.o., Velika vas pri Krškem

STAVBAR IGM d.o.o., Hoče

STINAKO d.o.o., Maribor

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD, Maribor

 

 

Č

ČISTO MESTO PTUJ, d.o.o.

 

 

D

DSD KONSTRUKCIJE d.o.o., Slovenska Bistrica

DORSSEN MONT D.D.

 

 

E

ELEKTRA d.d., Maribor

ELEKTRO MARIBOR d.d.

ELEKTRONIKA BORAK d.o.o., Ptuj

EM-GRAD GRADBENIŠTVO d.o.o., Hajdina

E-MONT d.o.o., Ptuj

EPC MONT d.o.o., Ptuj

 

 

N

NI.CRO d.o.o., Ptuj

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., Maribor

 

 

Š

ŠOLSKI CENTER PTUJ

 

 

O

OBČINA MARKOVCI

OBČINA ORMOŽ

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA

 

 

F

F&D d.o.o., Ljubljana

FLENCO d.o.o., Ptuj

FARMA - PROMET d.o.o., Maribor

FLAMIN AVTO d.o.o., Maribor

 

 

T

TALUM d.d., Kidričevo

TISA SVETILA d.o.o., Maribor

TRANSPAK d.o.o., Murska Sobota

TRIMO d.d.,Trebnje

TÜV AUSTRIA SERVIS d.o.o., Maribor

 

 

G

GEOPLIN PLINOVODI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE S PRENOSNIM OMREŽJEM, D.O.O., Ljubljana

GORENJE SUROVINA d.o.o., Maribor

GRANIT SLOVENSKA BISTRICA d.d.

 

 

P

PERUTNINA PTUJ d.d.

PFEIFER & LANGEN d.o.o., Ormož

PLINOVODI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE S PRENOSNIM SISTEMOM, D.O.O., Ljubljana

POSLOVNE INTEGRACIJE d.o.o., Maribor

POSLOVNI SISTEMI MERCATOR d.d., Ljubljana

POŠTA SLOVENIJE, Maribor

PRANGL d.o.o., Maribor

PROJEKT d.d. NOVA GORICA

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PTUJ

PROTECT INFRA d.o.o., Maribor

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ

 

U

UPRAVA ENOTA MARIBOR

UPRAVNA ENOTA RUŠE

UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

U.K. Projektivni biro, projektiranje, Uroš Krajnc s.p.

 

 

H

HIDROINŽENIRING d.o.o., Ljubljana

HIDROMONT d.o.o., Maribor

HIMOMONTAŽA d.o.o. Maribor

HIDRO MAT d.o.o., Maribor

 

 

V

VARGAS-AL d.o.o., Kidričevo

VERUS VINOGRADI d.o.o., Ormož

VODUŠEK d.o.o., Poljčane

VS MONT d.o.o., Markovci

 

 

I

IBT SPI d.o.o., Trbovlje

I-MONT d.o.o., Maribor

INDOMA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN PROMET Z NEPREMIČNINAMI d.o.o., Maribor

IREM s.p.a., Italija

ISOMAT d.o.o., Mežica

ISTENIČ d.o.o., Ljubljana

 

 

W

WILBERT KRANSERVICE GmbH, Nemčija 

 

 

Z

ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Ljubljana

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

ZEROKS d.o.o., Dornava

ZK TERMOCHEM S.R.O., Češka

ZM-MONTAG d.o.o., Hrvaška

ZUPAN INVESTICIJE, Kamnica

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE, Maribor

 

 

 

J

JP.MONTAGE d.o.o., Ptuj

JANKO LORBER s.p., Voličina

 

 
 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Reference

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook