Mag. Boris Ružič


Izobrazba: univerzitetni inženir elektrotehnike in magister znanosti.

Delovne izkušnje:

  • 35 let inšpektor za varnost in zdravje pri delu,
  • aktivno sodelovanje na mnogih domačih in mednarodni seminarjih, posvetih, konferencah in projektih,
  • sodelovanje pri izvajanju strokovnih izpitov na področju varnosti in zdravja pri delu,
  • sodelovanje pri izvajanju strokovnih izpitov za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

mag. Boris Ružič

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook