STROKOVNI SEMINAR za

POOBLAŠČENE OSEBE, KI IZVAJAJO UKREPE IZ VARSTVA PRED POŽAROM

 

na temo

 

VARSTVO PRED POŽAROM

 

 

DATUM: četrtek, 17. 4. 2014

 

KRAJ: Gasilski dom Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj

 

Na seminarju vas bomo seznanili s primeri dobre prakse iz področja požarne varnosti in vam predstavili izvajanje zakonodaje v vsakodnevnem življenju.

 

Skladno s pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom se morajo pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov periodično usposabljati. Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ima na podlagi tega pravilnika pridobljeno pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava), mora najmanj enkrat letno omogočiti zaposlenim, navedenih na pooblastilu, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom.

 

Lastnik ali uporabnik poslovnega ali industrijskega objekta mora najmanj enkrat letno omogočiti pooblaščeni osebi za izvajanje ukrepov varstva pred požarom po tem pravilniku, zaposleni pri njem, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom.

 

Upravitelji v večstanovanjskih stavbah, pooblaščeni za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu s tem pravilnikom, morajo najmanj enkrat letno opraviti strokovno izpopolnjevanje ali usposabljanje iz varstva pred požarom.

 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

  • pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov iz VPP,
  • strokovne delavce za VZPD,
  • upravitelje večstanovanjskih stavb,
  • projektante požarne varnosti,
  • serviserje gasilnikov,
  • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
  • izvedence za področje VPP na tehničnih pregledih po ZGO,
  • sodne izvedence za področje VZPD in VPP.

 

 

NOVO: Prijavite se lahko kar preko spletnega obrazca na www.civis.si!

 

 

PROGRAM SEMINARJA

 

9.45 - 10.00

 

Sprejem in prijava udeležencev

 

10.00 – 10.15

 

Uvodni nagovor

predstavnik družbe Civis d.o.o.

 

10.15 – 11.00

 

Izvajanje požarne straže na javnih prireditvah in dobra praksa

KLONIA, Milan Kroflič s.p.

 

11.00 – 11.45

 

Uporaba projektne dokumentacije pri izdelavi požarnih in evakuacijskih načrtov

mag. Aleš Glavnik, Pin d.o.o.

 

11.45 – 12.30

 

Odmor za kavo in prigrizek

 

12.30 – 13.15

 

Odgovornost pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom na podlagi Zakona o prekrških ZP-1

mag. Ciril Tekavčič, vodja izpostave Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Ljubljani

 

13.15 - 14.00

 

Uporaba gasilnikov na vodo

Uroš Predikaka, Webo d.o.o.

 

14.00 - 14.15

 

 Razprava in zaključek ter podelitev potrdil

 

 

Da boste lahko dobili čim več odgovorov na vaša vprašanja, vas pozivamo, da nam jih posredujete do

15. 4. 2014.

 

 

CENA: 65,00 € brez DDV (79,30 € z DDV)

 

 

V primeru, da prijavite dva ali več kandidatov iz istega podjetja, vam priznamo 10% popusta.

 

Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na TRR: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.)

 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja in prigrizek.

 

Gradivo za udeležence seminarja bo dostopno le v elektronski obliki, in sicer po zaključku seminarja. Za dostop do gradiva se je potrebno registrirati na www.civis.si – Moj račun/Prijava.

 

ODJAVA: V primeru, da se odjavite en dan pred pričetkom seminarja, zaračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan delavnice ali neudeležbi, zaračunavamo celotno kotizacijo.

 

V primeru premalo prejetih prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali do spremembe termina.

 

Seminar je organizirana v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12) in v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/2011 in 61/2011).

 

 

Lokacija izvedbe delavnice:

 

Gasilski dom Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj

 

 

Povezava na klasično prijavnico.

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Seminar – varstvo pred požarom

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook