STRATEŠKE USMERITVE IN PRIORITETE INŠPEKTORATOV OZIROMA INŠPEKCIJ V LETU 2018

 
 

1. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

1. Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Inšpektorat RS za delo (IRSD) bo tudi v letu 2018 posebno pozornost v inšpekcijskem nadzoru namenjal tistim področjem, ki se preko prijav, opravljenih nadzorov in tudi dejansko ugotovljenih kršitev kažejo kot najbolj tvegana področja za večje kršitve pravic delavcev. 
Z vidika IRSD so tvegana področja zelo raznolika in obširna, osrednji poudarek , ki ga bodo skušali uresničiti v letu 2018, pa je med drugim tudi: 
  • spoštovanje pravic napotenih delavcev
Kampanje v članicah EU, namenjene nadzoru spoštovanja pravic napotenih delavcev, ki je bila predvidena v letu 2017, zaradi neuspešnega dogovarjanja na ravni EU ni bilo, zato je načrtovano, da se bo izvajala v letu 2018. V tem okviru naj bi tako nadzirali delodajalce, ki zagotavljajo delo delavcev drugim delodajalcem–uporabnikom, pa tudi uporabnike teh storitev. 
V nadzoru bodo predvidoma sodelovali tako inšpektorji s področja delovnih razmerij kot s področja varnosti in zdravja pri delu. 
 
vir: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SOUS/mnenja/IS_SU_15.2.2018.pdf 
 
NE ZAMUDITE VSEH ZAHTEV, KI JIH MORATE IZPOLNITI PRI NAPOTITVI DELAVCEV V NEKATERE ČLANICE EU IN ŠVICO
 
 
 
 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

STRATEŠKE USMERITVE IN PRIORITETE INŠPEKTORATOV OZIROMA INŠPEKCIJ V LETU 2018

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook