STROKOVNA DELAVNICA S SEMINARJEM za

STROKOVNE DELAVCE ZA VZPD ter PODJETJA Z DOVOLJENJI ZA DELO

na temo

VPLIV HRUPA IN VIBRACIJ NA DELAVCA

 

 

DATUM: četrtek, 27. 3. 2014

 

KRAJ: Talum d.d., (Upravni objekt – A), Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo.

 

Na delavnici s seminarjem vas bomo seznanili s primeri dobre prakse za izvedbo sanacije delovnih mest, ki so izpostavljene hrupu in vibracijam, predstavili meritve hrupa in vibracij na delovnem mestu ter merilno opremo. Ugotovitve iz prakse kažejo, da je veliko nejasnosti pri izvajanju meritev hrupa, še več pa pri izvajanju meritev vibracij na delovnem mestu. Delavnico organiziramo z namenom, da se na praktičnih primerih prikaže ustrezna in primerna izvedba meritev hrupa in vibracij na delovnem mestu, ter udeležence ozavesti o posledicah in negativnih učinkih hrupa in vibracij na zdravje delavca, če niso upoštevani vsi varnostni in tehnični ukrepi za varno delo v takšnem delovnem okolju.

 

Skladno z 12. členom Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu morajo podjetja z dovoljeni za delo predložiti dokazila o udeležbi strokovnih delavcev na usposabljanju in izpopolnjevanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Zaposleni iz prejšnjega odstavka morajo izkazovati pridobljene kreditne točke na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka, kadar je strokovni delavec pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku neprekinjeno zaposlen najmanj sedem let. Od teh 100 kreditnih točk mora biti najmanj 30% točk pridobljenih na usposabljanjih s področij tistih strokovnih nalog, ki jih izvaja in za katere je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobila dovoljenja.

 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 

  • strokovne delavce za VZPD,
  • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
  • izvedence za področje VZPD na tehničnih pregledih po ZGO,
  • sodne izvedence za področje VZPD in PV,
  • projektante delovne opreme,
  • proizvajalce delovne opreme,
  • prodajalce delovne opreme.

 

 

NOVO: Prijavite se lahko kar preko spletnega obrazca!

 

PROGRAM DELAVNICE

 

8.45 - 9.00

Sprejem in prijava udeležencev

 

9.00 – 9.15

Uvodni nagovor

predstavnika družbe Talum d.d. in Civis d.o.o.

 

9.15 – 10.45

Osnovne zakonitosti hrupa in vibracij na delovnem mestu ter predlogi tehničnih ukrepov za sanacijo delovnih mest

dr. Gorazd Lipnik, univ. dipl. fiz., Sieko d.o.o.

 

10.45 – 11.15

Odmor za kavo in prigrizek

 

11.15 – 12.30

Delavnica in izvedba meritev hrupa in vibracij na delovnem mestu ter predstavitev merilne opreme v proizvodnih prostorih Taluma d.d.

dr. Gorazd Lipnik, univ. dipl. fiz., Sieko d.o.o.

 

12.30 - 13.15

Predstavitev dobre prakse v Talumu d.d. ob kolektivnem ukrepu sanacij delovnega mesta s tehničnimi sredstvi ter ogled delovnega mesta

Iztok Trafela, univ. dipl. inž. str., Talum d.d.

 

13.15 -14.30

Vpliv hrupa in vibracij na delavca in negativni unčinki na zdravje

Andrea Margan, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa

 

14.30 - 15.00

Zaščita delavca pred negativnimi vplivi hrupa in vibracij ter osebna varovalna oprema

Boštjan Štefančič s.p.- KOMFORT izdelava glušnikov

 

15.00 - 15.15

Razprava in zaključek ter podelitev potrdil

 

 

 

 

Da boste lahko dobili čim več odgovorov na vaša vprašanja, vas pozivamo, da nam jih posredujete do

24. 3. 2014.

 

CENA: 135,00 € brez DDV (164,70 € z DDV)

 

V primeru, da prijavite dva ali več kandidatov iz istega podjetja, vam priznamo 10% popusta.

 

Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na TRR: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.)

 

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja in prigrizek.

 

Gradivo za udeležence seminarja bo dostopno v elektronski obliki. Za dostop gradiva se je potrebno registrirati na www.civis.si – Moj račun/Prijava.

 

ODJAVA: V primeru, da se odjavite en dan pred pričetkom delavnice, zaračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan delavnice ali neudeležbi, zaračunavamo celotno kotizacijo.

 

V primeru premalo prejetih prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali do spremembe termina.

 

Delavnica s seminarjem je organizirana v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11).

 

Izdano bo potrdilo z 8 točkami.

 

 

Lokacija izvedbe delavnice:

 

TALUM d.d., (Upravni objekt – A), Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo.

 

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Strokovna delavnica s seminarjem na temo vpliv hrupa in vibracij na delavca – marec 2014

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook