Ponovitev seminarja s praktično delavnico za strokovne delavce VZD - Meritve parametrov razsvetljave na delovnem mestu - tokrat v Ljubljani

24. marec 2020.

Zaradi velikega zanimanja in dvakratne popolne zasedenosti seminarja, smo pričeli s sprejemnajem prijav za delavnico.

 

Sporočamo vam, da organiziramo strokovni seminar s praktično delavnico meritev parametrov razsvetljave na delovnih mestih in ustrezne izbire osebne varovalne opreme za delavce s korekcijo vida. Zaradi učinkovitejše izvedbe praktičnega dela meritev pozivamo vse udeležence, da s seboj prinesejo merilno opremo.

 

Program:

8:45 – 9:00

 

Sprejem in prijava udeležencev

 

9:00 – 11:00

 

Meritve parametrov razsvetljave na delovnih mestih v skladu s standardom SIST EN 12464

doc. dr. MATEJ BERNARD KOBAV, univ. dipl. inž. el.

 

11:00 – 11:30

 

Zaščita oči s korekcijskimi stekli

UROŠ ŽAGAR, dipl. inž. geoteh., EOT d.o.o.

 

11:30 – 12:15

 

Odmor za kosilo

 

12.15 – 13.45

 

PRAKTIČNI DELAVNICI V UČNEM CENTRU CIVIS

Zaščita oči s korekcijskimi stekli –pravilna izbira zaščite oči

UROŠ ŽAGAR, dipl. inž. geoteh., EOT d.o.o.

Meritve parametrov razsvetljave na delovnih mestih v skladu s standardom SIST EN 12464 –meritve razsvetljave na improviziranih delovnih mestih

doc. dr. MATEJ BERNARD KOBAV, univ. dipl. inž. el.

 

13:45 - 14:00

 

Razprava in zaključek ter podelitev potrdil

 

 

 

ŠTEVILO MEST JE OMEJENO! 

 

Datum izvedbe:

24. marec 2020

 

Kraj izvedbe: 

Cmokač, večnamenska dvorana (in restavracija), Dolenjska cesta 242c, Ljubljana – Rudnik.

Brezplačen parkirni prostor!

 

Cena:

Cena strokovnega seminarja znaša 127,00 € brez DDV (153,72 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10% popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.), Sklic: 00 20191128-01.

 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v elektronski obliki ter pogostitev med odmori. 

 

ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe datuma izvedbe.

 

 

Kontaktna oseba: 

V kolikor bi želeli dodatne informacije, nam prosim pišite na neza.cussigh@civis.si ali nas pokličite na 02 331 84 44.

 

 

 

 

 

Seminar je organiziran v skladu  s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19). Dodelitev 8 - ih točk.

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Meritve parametrov razsvetljave na delovnem mestu - seminar s praktično delavnico za strokovne delavce VZD - Ljubljana

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook