Strokovni seminar s praktično delavnico za strokovne delavce VZD

 

s podelitvijo 8 točk

 

1. junija 2017 v prostorih podjetja Talum d.d. 

 

 

V sodelovanju s podjetjem Talum d.d. organiziramo strokovni seminar s praktično delavnico meritev parametrov razsvetljave na delovnih mestih in ustrezne izbire osebne varovalne opreme za delavce s korekcijo vida. Zaradi učinkovitejše izvedbe praktičnega dela meritev pozivamo vse udeležence,  da s seboj prinesejo merilno opremo.

 

Program:

8:45 – 9:00

 

Sprejem in prijava udeležencev

 

9:00 – 9:45

 

Prenova razsvetljave na delovnih mestih

IZTOK TRAFELA, univ. dipl. inž. str. , TALUM d.d.

 

9:45 – 11:45

 

Meritve parametrov razsvetljave na delovnih mestih v skladu s standardom SIST EN 12464

doc. dr. MATEJ BERNARD KOBAV, univ. dipl. inž. el.

 

11:45 – 12:15

 

Zaščita oči s korekcijskimi stekli

UROŠ ŽAGAR, dipl. inž. geoteh., EOT d.o.o.

 

12:15 – 13:00

 

Odmor za kosilo

 

13.00 – 14.00

 

Meritve parametrov razsvetljave na delovnih mestih v skladu s standardom SIST EN 12464 – praktične meritve razsvetljave na delovnih mestih

doc. dr. MATEJ BERNARD KOBAV, univ. dipl. inž. el.

 

14.00 – 14.30

 

Zaščita oči s korekcijskimi stekli – praktična delavnica o pravilni izbiri zaščite oči

UROŠ ŽAGAR, dipl. inž. geoteh., EOT d.o.o.

 

 

 

Razprava in zaključek ter podelitev potrdil

 

 

 

ŠTEVILO MEST JE OMEJENO! 

 

Datum izvedbe:

1. junij 2017

 

Kraj izvedbe: 

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

 

Cena:

Cena strokovnega seminarja znaša 126,00 € brez DDV (153,72 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10% popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.), Sklic: 00 20170601-01.

 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v pisni in elektronski obliki ter pogostitev med odmori. 

 

ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe datuma izvedbe.

 

 

Kontaktna oseba: 

V kolikor bi želeli dodatne informacije, nam prosim pišite na tina.vadas@gmail.com ali nas pokličite na 02 331 84 44.

 

 

Seminar je organiziran v skladu  s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11).

Izdano bo potrdilo z 8 točkami.

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Strokovni seminar s praktično delavnico za strokovne delavce VZD

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook