Strokovni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD

s podelitvijo 8 točk za strokovne delavce VZD

 

15. marca 2018 v Ljubljani

 

 

Strokovni seminar bo 13. marca potekal tudi v Ljubljani. Prijava za udeležbo v Mariboru.

 

 

 

 

Program:

8:30 – 9:00

Sprejem in prijava udeležencev

 

 

9:00 – 9:50

 

Usposabljanje za varno delo z dvižnimi ploščadmi po licenci IPAF in zagotavljanje varnosti pri delu z dvižnimi ploščadmi v proizvodnji in na gradbiščih

Danilo ONIČ, CIVIS d.o.o.

 

 

9:50 – 10:50

 

Varnostni ukrepi pri obnovi jeklenega železniškega mostu čez reko Dravo v Mariboru

Izidor SOTLAR, SLOVENSKE ŽELEZNICE d.o.o.

 

10:50 – 11:05

Odmor

 

11:05 – 12:35

 

Optična neionizirna sevanja na delovnem mestu v proizvodnji in na gradbiščih – nevarnosti in potrebni ukrepi

Blaž VALIČ, Inštitut za neonizirna sevanja

 

12:35 – 12:50

Odmor

 

12:50 – 14:20

 

Nevarnosti ionizirajočega sevanja in varnostni ukrepi ter predstavitev NDT metod

Jernej JERMAN, Q TECHNA d.o.o.

 

 

14:20 – 14:30

 

Razprava in zaključek ter podelitev potrdil

 

 

14:30 -15:15

 

Kosilo

 

Datum izvedbe:

15. 3. 2018 v Ljubljani ter 13. 3. 2018 v Mariboru

 

Kraj izvedbe v Ljubljani:

CMOKAČ d.o.o., Dolenjska cesta 242c, Ljubljana Rudnik. Zemljevid in navodila za pot

 

Kontaktna oseba: 

Za vse dodatne informacije vam je na voljo Neža Cussigh preko elektronske pošte neza.cussigh@civis.si ali preko GSM: 040 427 974.

 

Cena:

Cena strokovnega seminarja znaša 126,00 € brez DDV (153,72 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10% popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.), Sklic: 00 2080315-01.

 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v pisni in elektronski obliki in pogostitev.

 

ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe datuma izvedbe.

 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije izvedbe seminarja.

 

 

Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11). V skladu s 7. členom Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu Ur.l. RS, št. 109/2011 morajo podjetja z dovoljenjem za delo predložiti dokazila o stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev. Delodajalec mora izkazovati pridobljene kreditne točke za strokovne delavce. 30% kreditnih točk mora biti pridobljenih na usposabljanjih s tistih področij, ki jih strokovni delavec opravlja.

 

Izdano bo potrdilo z 8 točkami.

 

Vsi udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD ter stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev, ki bo izdano na podlagi omenjenih pravilnikov.

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

LJUBLJANA - Strokovni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook