Strokovni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD

s podelitvijo 8 točk za strokovne delavce VZD

 

19. septembra 2019 v Ljubljani

 

 

 

 

Program:

8:15 – 8:30

Sprejem in prijava udeležencev

8:30 – 9:15

Nezgode pri delu

Marko Vaupotič, zaposlen pri Inšpektoratu RS za delo

9:15 – 10:00

Ekonomske in moralne posledice za delodajalca in delavca ob delovnih nezgodah

mag. Dušan Bezjak, CIVIS d.o.o.

10:00 – 10:15

Odmor

10:15 – 11:00

Vloga in odgovornosti koordinatorjev VZD in strokovnih delavcev VZD

mag. Tina Žagar, CIVIS d.o.o.

11:00 – 11:45

Varno delo z dihalnimi aparati in potrebna usposabljanja

Brane Brezak, BO2-MEGA d.o.o.

11:45 – 12:30

Odmor za kosilo

12:30 – 13:00

Ugotavljanje prisotnosti nevarnih plinov in hlapov pri delu v zaprtih in utesnjenih prostorih

Brane Brezak, BO2-MEGA d.o.o.

13:00 – 14:30

PRAKTIČNA DELAVNICA

Varno delo v zaprtih in utesnjenih prostorih ter reševanje delavcev iz teh prostorov (predstavitev uporabe učnega simulatorja)

Martin Helbl, CIVIS d.o.o.

14:30 – 14:45

Zaključek ter podelitev potrdil

 

 

Datum izvedbe:

17. 9. 2019 v Mariboru ter 19. 9. 2018 v Ljubljan.

 

Kraj izvedbe v Ljubljani:

CMOKAČ, Dolenjska cesta 242c, Ljubljana Rudnik. Zemljevid in navodila za pot

 

Kontaktna oseba: 

Za vse dodatne informacije vam je na voljo Neža Cussigh preko elektronske pošte neza.cussigh@civis.si ali preko GSM: 040 427 974.

 

Cena:

Cena strokovnega seminarja znaša 126,00 € brez DDV (153,72 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10% popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.), Sklic: 00 20190919-01.

 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v pisni in elektronski obliki in pogostitev.

 

ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe datuma izvedbe.

 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije ali termina izvedbe seminarja.

 

 

Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11). V skladu s 7. členom Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu Ur.l. RS, št. 109/2011 morajo podjetja z dovoljenjem za delo predložiti dokazila o stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev. Delodajalec mora izkazovati pridobljene kreditne točke za strokovne delavce. 30% kreditnih točk mora biti pridobljenih na usposabljanjih s tistih področij, ki jih strokovni delavec opravlja.

 

Izdano bo potrdilo z 8 točkami.

 

Vsi udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD ter stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev, ki bo izdano na podlagi omenjenih pravilnikov.

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

LJUBLJANA - Strokovni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook