Strokovno usposabljanje za odgovorne osebe za pregled otroških igral in igrišč

"Varnost na otroških igriščih"

USPOSABLJANJE PREKO SPLETA

 

8. 4. 2020 - v živo!

 

Vir slike: Pixabay

 

Ko so otroci razposajeni se hitro lahko zgodi nepričakovano: nesreča. Za varnost naših otrok je potrebno poskrbeti ne le pri proizvodnji igral, temveč tudi pri njihovi vsakdanji uporabi. Veste, kdo je odgovoren za varnost igral v vrtcih, šolah, trgovskih centrih ali na občinskih igriščih?

 

Izvedeli boste kako so se zahteve standarda implementirale v vsakodnevno uporabo in predvsem kako poenostaviti dokazovanje skladnosti vaših igrišč.

 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca v 8. a členu narekuje, da mora ravnatelj zadolžiti za izvajanje rutinskih in periodičnih pregledov zaposlenega v vrtcu oz. za izvajanje letnega  pregleda igral in igrišč določiti komisijo oz. zunanji pregled poveri zunanjemu izvajalcu. Samo usposobljena oseba je dovolj kompetentna za omenjeno nalogo.

 

Zakaj se udeležiti usposabljanja?

Na usposabljanju se boste seznanili z glavnimi splošnimi in specifičnimi varnostnimi zahtevami za igrala ter (EN 1176) in zahtevami za podlage ter se poglobili v temo kako nastane in ostane igrišče varno. Prav tako bomo razložili razliko med certifikatom za igralo in izjavo o skladnosti. Pridobljeno praktično znanje pa vam bo omogočilo, da boste ob pregledu lastnega igrišča prepoznali glavne nevarnosti in s pravilnimi ukrepi bistveno izboljšali varnost vašega igrišča ter uredili potrebno obvezno dokumentacijo in zapise, s katerimi boste lahko dokazovali vaš nadzor nad igrali. Prav tako se boste seznanili z slovensko zakonodajo na področju zagotavljanja varnosti na otroških igriščih ter imeli možnost izmenjave mnenj.

 

Udeleženci predavanja bodo pridobili informacije o prihajajočih novostih, ki jih pripravlja CEN/TC 163/SC 1.

 

 

Vir slik: Pixabay

 

Datum PRENOSA V ŽIVO:

8. APRIL 2020, s pričetkom ob 8:00.

 

Program usposabljanja

8:00 -12:00

 • Uvodna predstavitev organizatorja in predavateljice.
 • Zakonski okvir za varno igrišče ter trendi v EU in delo v CEN tehničnem odboru za varna otroška igrišča.
 • Poškodbe na igrišču ter kako ravnati v primeru nezgode.
 • Odgovornosti lastnika oz. upravitelja igrišča.
 • Pregled ustreznosti in vzdrževanje igrišča.
 • Standard EN 1176 – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode.
 • Standard EN 1176 – 2. del: Viseče gugalnice.
 • Standard EN 1176 – 3. del: Tobogani.

 

12:00 -12:15

Odmor

 

12:15-17:00

 • Standard EN 1176 – 4. del: Vrvne proge (vzpenjače).
 • Standard EN 1176 – 5. del: Vrtiljaki.
 • Standard EN 1176 – 6. del: Gugalna oprema.
 • Standard EN 1176 – 7 del: Navodila za vgradnjo, pregledovanje, vzdrževanje in upravljanje.
 • Standard EN 1176 – 10. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za zaključene igralne enote.
 • Standard EN 1176 – 11. del: Prostorske mreže.

 

Usposabljanje obsega predavanje, prenos izkušenj ter študije primerov na osnovi slikovnega materiala. Udeleženci na koncu usposabljanja opravijo pisni preizkus znanja. Ob uspešno zaključenem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o usposobljenosti s področja poznavanja varnostnih zahtev otroških igrišč (EN 1176).

 

 

Cena

Cena usposabljanja znaša 127,00 € brez DDV (153,72€ z DDV).  V primeru prijave dveh (2) ali več kandidatov vam priznamo 10% popusta. Cena vključuje gradivo v elektronski obliki, pogostitev med odmorom, potrdilo o usposobljenosti odgovorne osebe oz. preglednika lastnih otroških igrišč za dobo 5 let.

 

 

Lokacija

Usposabljanje bo potekalo arno pri vas doma oz. PRENOS V ŽIVO!

 

Kontaktna oseba

Več informacij prejmete pri Tini Vadas, preko elektronske pošte tina.vadas@civis.si ali GSM: 040 623 163.

 

 

Za koga je usposabljanje primerno?

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca v 8. a členu narekuje, da mora ravnatelj zadolžiti za izvajanje rutinskih in periodičnih pregledov zaposlenega v vrtcu oz. za izvajanje letnega  pregleda igral in igrišč določiti komisijo oz. zunanji pregled poveri zunanjemu izvajalcu. Samo usposobljena oseba je dovolj kompetentna za omenjeno nalogo.

 

Udeležbo še posebej priporočamo:

 • ravnateljem,
 • pomočnikom ravnateljev,
 • lastnikom in skrbnikom igrišč,
 • vzgojiteljem,
 • bodočim skrbnikom zunanjih otroških igral,
 • vzdrževalcem in hišnikom,
 • članom komisije za izvajanje pregledov ter
 • načrtovalcem otroških igrišč.

 

Usposabljanje je namenjeno tudi vsem, ki jim je potrdilo o opravljenem usposabljanju že poteklo. Veljavnost potrdila je 5 let.

 

 

 

Predavateljica

 

Andreja BEDNJIČKI

 • Članica CEN/TC 136/SC 1 (CEN – European Committee for Standarisation) oprema otroških igrišč.
 • Članica odbora CEN/TC 136/SC 1  WG 17, kjer pripravljajo kriterije za nadzornike na otroških igriščih (Playground Inspectors).
 • Nadzornica prostočasnih aktivnosti in otroških igral.
 • Sodeluje z nemškim inštitutom za standardizacijo v Berlinu (DIN), komite za ergonomijo (NAErg).
 • Članica tehniškega odbora za področje športa in otrok pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST).
 • TÜV Austria certificirana nadzornica za otroška igrala.
 • Izvaja certificiranja igral in pregledovanje igrišč po avstrijski akreditaciji, ki jo ima TÜV Austria Dunaj.
 • Izkušnje na področju kontrole varnosti na evro – azijskem območju.

 

Vabljeni!

 

 

 

Vir slike: Pixabay

 

  

Vir slike: Pixabay

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Odgovorna oseba za pregled otroških igral in igrišč - preglednik lastnih igrišč

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook