Sodelovanje v komisiji za tehnične preglede

 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1B) v 90. členu govori o komisiji za tehnični pregled in določa, da ima uradna osebe možnost, ko vodi postopek, v primeru, da je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za rešitev stvari, potrebno strokovno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, se  v tem primeru opravi dokaz z ustreznimi strokovnjaki.

 

 

Področja pregledov

Upravni organ v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja določi sestavo komisije za tehnični pregled. V Civisu vam nudimo sodelovanje v komisiji za tehnični pregled s strokovnimi delavci na področjih:

  • varstvo okolja,
  • gradbeništvo,
  • strojne instalacije in naprave,
  • varstvo pred požarom,
  • električne instalacije in naprave, ter
  • varnost in zdravje pri delu.

 

Naše podjetje ima ustrezen kader in znanje za opravljanje tovrstnih storitev. V mnogih tehničnih pregledih smo že sodelovali.

 

 

Pregled s strokovnjaki pred tehničnim pregledom - za investitorje oz. lastnike objektov

 

Podjetje, oz. investitor objekta se lahko odloči, da pred tehničnim pregledom izvede t.i. predpregled, kjer ugotovimo morebitne pomanjkljivosti, ki jih lahko podjetje do izvedbe tehničnega pregleda popravi, oziroma uredi. Po opravljenem pregledu izdamo pisno mnenje o ustreznosti objekta.

 

 

Kontaktna oseba

 

Vse podrobnosti o sodelovanju v komisiji za tehnične preglede prejmete pri mag. Dušanu Bezjaku na GSM številki:  031 651 743 ali na elektronskem naslovu: dusan.bezjak@civis.si

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Tehnični pregledi objektov

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook