Postopno odpiranje gospodarskih panog in dejavnosti.

Ste v podjetju res pripravljeni?

 

Zaznali smo, da se pri podjetjih pojavlja veliko nejasnosti, negotovosti in zaskrbljenosti. Kaj so obveznosti delodajalcev v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) in zaposlenih ter kaj so priporočila. Kljub izjemnemu številu objav v medijih opažamo, da podjetja iz vsega tega težko izbrskajo bistvo. Torej kakšne so obveze podjetji, delodajalcev in zaposlenih ter kaj so priporočila.

 

Zato smo pripravili podrobna splošna navodila za poslovanje v času epidemije sars-cov-2 (COVID-19), kot tudi dodatno ponudbo storitev za obvladovanje epidemioloških tveganj (COVID-19), z multidisciplinarnim pristopom naših strokovnjakov in kontinuiranim svetovanjem, saj se predpisi oz. priporočila lahko izjemno hitro spreminjajo. Osredotočenost na različna tveganja se spreminja glede na pomembnost in danes je epidemija ena glavnih tveganj. Tako je potrebno v podjetjih dodatno narediti vse, da se minimizirajo tveganja, ki so povezana s prenosom infekcij in da se izvajajo vsi ukrepi, ki so predpisani, zaželeno in smiselno pa je tudi, da se upoštevajo priporočila.

 

Naši paketi:

 

Paket 1 (osnovni paket z minimalnim obsegom):

 • Skupen sestanek z odgovornimi v podjetju za zdravo in varno delo.
 • Zbiranje podatkov o obsegu in vsebini dokumentacije.
 • Izdelava osnovnih navodil varno delo (preprečevanje okužb, uporaba opreme...).
 • Definiranje splošnih ukrepov za preprečevanje okužbe s korona virusom Covid-19.

 

Paket 2 (razširjeni paket s specifično obravnavo):

 • Skupen sestanek z odgovornimi v podjetju za zdravo in varno delo.
 • Zbiranje podatkov o obsegu in vsebini dokumentacije.
 • Osnovni vzorčni ogled delovnih in proizvodnih prostorov.
 • Analiza širjenja okužbe med delavci na kritičnih mestih (npr. delovna mesta, kjer ni možno zagotoviti zadostne  medsebojne razdalje med udeleženci/delavci, skupni prostori, prostori, kjer se giblje več ljudi,  odpiranje  in prenašanje pošte,  prihodi in odhodi v podjetje -  zunanji  partnerji  in udeležencev procesa v, ipd.)     
 • Izdelava osnovnih in specifičnih navodil zdravo in varno delo (glede na delovni proces).
 • izdelava navodil in obvestil za zunanje sodelavce in obiskovalce v času Covid-19.
 • Definiranje  splošnih  in  specifičnih ukrepov za  preprečevanje okužbe   s  korona virusom Covid -19. pri opravljanju delovnih obveznosti (za zaščito pred okužbo na posameznem delovnem mestu)

 

Paket 3 (paket z obsegom za zagotavljanje zakonske skladnosti):

 • Skupen sestanek z odgovornimi v podjetju za zdravo in varno delo.
 • Zbiranje podatkov o obsegu in vsebini dokumentacije.
 • Osnovni vzorčni ogled delovnih in proizvodnih prostorov ter ciljani ogledi na kritičnih mestih.
 • Ocenjevanje resnosti  okužbe ( pojav in stopnja prizadetosti zaradi  bolezni) in točkovanje stopnje tveganja za okužbo posameznika (kolike so možnosti,da se okužiš – zboliš)
 • Analiza širjenja okužbe med delavci na kritičnih mestih (npr. delovna mesta, kjer ni možno zagotoviti zadostne  medsebojne razdalje med udeleženci/delavci, skupni prostori, prostori, kjer se giblje več ljudi,  odpiranje  in prenašanje pošte,  prihodi in odhodi v podjetje -  zunanji  partnerji  in udeležencev procesa v, ipd.)sirjenje okužbe med delavci na kritičnih mestih v podjetju in na njihovem delovnem mestu.
 • izdelava osnovnih in specifičnih navodil zdravo in varno delo (glede na delovni proces).
 • izdelava navodil in obvestil za zunanje sodelavce in obiskovalce v času Covid-19.
 • Definiranje splošnih in specifičnih ukrepov za  preprečevanje okužbe  s  korona virusom Covid -19.
 • Definiranje konkretnih ukrepov za zaščito pred okužbo  na posameznem delovnem mestu in zmanjšanje tveganja širjenja kapljičnega prenosa korona virusa Covid-19 v delovnih in skupnih prostorih podjetja.
 • Definiranje osebne varovalne opreme za izpostavljena delovna mesta.
 • Izdelava načrta za ravnanja v primeru obolelih zaposlenih s Covid 19
 • izdelava revizije strokovne  ocene tveganj (sodelovanje strokovnega delavca  VZD in medicine dela.

 

 

 

 

 

Zaradi vseh težav, ki se v medijih, javnosti in pri podjetjih pojavljajo z nabavo in uporabo zaščitnih ter higienskih mask, smo na trgu nabrali 15 različnih higienskih obraznih mask, vzorec iz različnih materialov, od papirja, platna oz. bombaža do večslojnih sestavljenih tekstilnih materialov in maske za enkratno uporabe certificirane po EN 149, ter jih dali na testiranje v priznan meroslovni laboratorij.

 

Testiranje je bilo narejeno na prepustnost na vodo in paro, saj vlaga v materialu lahko zelo spremeni njegove lastnosti, pomeni, da mokre maske hitro zgubijo svoje higienske lastnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Ukrepi COVID-19

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook