Želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organiziramo? 

 

VPIŠITE SE NA LISTO PREJEMNIKOV E-NOVIC IN PRAVOČASNO IZVEDITE TERMINE IN VSEBINE SEMINARJEV, KI JIH ORGANIZIRAMO. 

 

VPIS V E-NOVICE

 

 

Aktualna usposabljanja:

 

SCC/SCP

Usposabljanje za upravljavce viličarjev, dvižnih ploščadi ter mostnih dvigal

Datum izvedbe: 19.2.2019
Usposabljanje za upravljalce viličarjev in dvižnih ploščadi, prijavijo se lahko osebe tudi za posamično usposabljanje.

 

 

Usposabljanja, ki jih izvajamo:

 

Usposabljanje usposabljanje dvizne ploscadi

Naša usposabljanja so praktično naravnana - povsod, kjer je potrebno praktično usposobimo udeležence

 

 

Usposabljanje po standardu SCC/SCP:

 • Usposabljanje po standardu SCC/SCP za vodje.
 • Usposabljanje po standardu SCC/SCP za operativne delavce.

 

Usposabljanje po licenci IPAF:

 • Usposabljanje upravljavcev za kategorije 1a, 1b, 3a in 3b.
 • Usposabljanje demonstratorjev 1a, 1b, 3a in 3b.

Usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu:

 • Teoretično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu.
 • Praktično usposabljanje iz varnosti  in zdravja pri delu na delovnih mestih.
 • Usposabljanje za varno delo pri vzdrževanju električnih naprav - nizka napetost.
 • Usposabljanje za varstvo pri delu pred nevarnostjo električnega toka.
 • Usposabljanje za varno delo signalistov in privezovalcev bremen.
 • Usposabljanje za varno delo upravljavcev vitel na delovnem mestu.
 • Usposabljanje za varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu.
 • Usposabljanje za varno delo pri montaži in uporabi gradbenih odrov.
 • Usposabljanje za varno delo na višini.
 • Usposabljanje za varnost in zdravje iz različnih pogledov.

 

Usposabljanja na področju varne uporabe delovne opreme:

 • Usposabljanje za varno delo delavcev, ki upravljajo z delovnimi dvižnimi ploščadmi.
 • Usposabljanje za varno delo delavcev, ki upravljajo z viličarji.
 • Usposabljanje za varno delo upravljavcev avtodvigal na delovnem mestu.
 • Usposabljanje za varno delo upravljavcev mostnih dvigal na delovnem mestu.
 • Usposabljanje za varno delo z žago za rezanje asfalta in betona.
 • Usposabljanje za varno delo z verižno motorno žago.

 

Usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih:

 • Usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih v pripravljalni fazi.
 • Usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih v izvajalni fazi.

 

Usposabljanja na področju varstva pred požarom:

 • Teoretično usposabljanje iz varstva pred požarom.
 • Gašenje požarov – praktično usposabljanje na poligonu.
 • Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
 • Usposabljanje za varstvo pred požarom iz različnih pogledov.

 

Usposabljanja na področju ekologije in kemikalij:

 • Usposabljanje delavcev za varno delo z nevarnimi kemikalijami.
 • Usposabljanje za varno delo s praškastimi eksplozivi.
 • Usposabljanje na področju kemikalij iz različnih pogledov.
 • Usposabljanje na področju ekologije iz različnih pogledov.


 

ZA VEČ INFORMACIJ SMO DOSEGLJIVI NA:

 

T:  +386 2 331 84 44

E:  info@civis.si

 

 

Želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organiziramo? 

 

VPIŠITE SE NA LISTO PREJEMNIKOV E-NOVIC IN PRAVOČASNO IZVEDITE TERMINE IN VSEBINE SEMINARJEV, KI JIH ORGANIZIRAMO. 

 

VPIS V E-NOVICE

 
 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Usposabljanja

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook