Usposabljanja

 

V podjetju Civis vam nudimo usposabljanja za strokovne delavce in koordinatorje, ki so večinoma izvedljiva po dogovoru. Redna mesečna usposabljanja, katerih datumi so že vnaprej znani so:

 

Aktualna usposabljanja:

 

SCC/SCP

Usposabljanje za upravljalce dvižnih ploščadi po standardu ISO 18878

Datum izvedbe: Poljuben datum

Usposabljanje VZD in VPP

Datum izvedbe: 9.1.2018
Redni mesečni termin usposabljanja za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom. Trajanje: 2 uri.

Usposabljanje za upravljavce viličarjev, dvižnih ploščadi ter mostnih dvigal

Datum izvedbe: 16.1.2018
Usposabljanje za upravljalce viličarjev in dvižnih ploščadi, prijavijo se lahko osebe tudi za posamično usposabljanje.

Prvo usposabljanje koordinatorjev VZD na gradbiščih

Datum izvedbe: Pomlad 2018

E-usposabljanje HACCP - varno delo z živili

Datum izvedbe: Poljuben datum
Elektronsko usposabljanje HACCP za vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili in javno oskrbo s pitno vodo. Enostavno in ugodno opravite e-usposabljanje ter pridobite veljavno potrdilo.

E-usposabljanje VZD in VPP za administrativna dela

Datum izvedbe: Poljuben datum
Elektronsko usposabljanje varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost za pisarniška dela. Hitro, ugodno, ekološko ter seveda prilagojeno posameznemu delovnemu mestu. Opravite ga kjerkoli in kadarkoli.Preverite več!

 

 

Usposabljanja, ki jih izvajamo:

 

Usposabljanje usposabljanje dvizne ploscadi

Naša usposabljanja so praktično naravnana - povsod, kjer je potrebno praktično usposobimo udeležence

 

 

Usposabljanje po standardu SCC/SCP:

 • Usposabljanje po standardu SCC/SCP za vodje.
 • Usposabljanje po standardu SCC/SCP za operativne delavce.

 

Usposabljanje po licenci IPAF:

 • Usposabljanje upravljavcev za kategorije 1a, 1b, 3a in 3b.
 • Usposabljanje demonstratorjev 1a, 1b, 3a in 3b.

Usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu:

 • Teoretično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu.
 • Praktično usposabljanje iz varnosti  in zdravja pri delu na delovnih mestih.
 • Usposabljanje za varno delo pri vzdrževanju električnih naprav - nizka napetost.
 • Usposabljanje za varstvo pri delu pred nevarnostjo električnega toka.
 • Usposabljanje za varno delo signalistov in privezovalcev bremen.
 • Usposabljanje za varno delo upravljavcev vitel na delovnem mestu.
 • Usposabljanje za varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu.
 • Usposabljanje za varno delo pri montaži in uporabi gradbenih odrov.
 • Usposabljanje za varno delo na višini.
 • Usposabljanje za varnost in zdravje iz različnih pogledov.

 

Usposabljanja na področju varne uporabe delovne opreme:

 • Usposabljanje za varno delo delavcev, ki upravljajo z delovnimi dvižnimi ploščadmi.
 • Usposabljanje za varno delo delavcev, ki upravljajo z viličarji.
 • Usposabljanje za varno delo upravljavcev avtodvigal na delovnem mestu.
 • Usposabljanje za varno delo upravljavcev mostnih dvigal na delovnem mestu.
 • Usposabljanje za varno delo z žago za rezanje asfalta in betona.
 • Usposabljanje za varno delo z verižno motorno žago.

 

Usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih:

 • Usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih v pripravljalni fazi.
 • Usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih v izvajalni fazi.

 

Usposabljanja na področju varstva pred požarom:

 • Teoretično usposabljanje iz varstva pred požarom.
 • Gašenje požarov – praktično usposabljanje na poligonu.
 • Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
 • Usposabljanje za varstvo pred požarom iz različnih pogledov.

 

Usposabljanja na področju ekologije in kemikalij:

 • Usposabljanje delavcev za varno delo z nevarnimi kemikalijami.
 • Usposabljanje za varno delo s praškastimi eksplozivi.
 • Usposabljanje na področju kemikalij iz različnih pogledov.
 • Usposabljanje na področju ekologije iz različnih pogledov.


 

ZA VEČ INFORMACIJ SMO DOSEGLJIVI NA:

 

T:  +386 2 331 84 44

E:  info@civis.si

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Usposabljanja

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook