E-usposabljanje HACCP - varno delo z živili

 

Higienske zahteve za osebe, ki delajo v proizvodnji in prometu z živili in načela sistema HACCP.

 

haccp usposabljanje haccp usposabljanje za kuharje

Vir slike: Pixabay.com

 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) – UL RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 zahteva v svojem 17. členu, da morajo vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili in javno oskrbo s pitno vodo, v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati njihovo zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov tveganja, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje.

 

 haccp varno delo z živili

Vsebina usposabljanja

 • Načela sistema HCCP,
 • splošna higienska navodila za osebe, ki delajo v proizvodnji in prometu z živili,
 • zdravstvene zahteve za delavce v živilski dejavnosti,
 • klicenoštvo,
 • mikrobiološki, kemični in fizialni dejavniki tveganja,
 • onesnaženje živil,
 • shranjevanje živil (nove zahteve),
 • kontrolne in kritične kontrolne točke pri procesu priprave živil,
 • transport hrane,
 • čiščenje in dezinfekcija,
 • ravnanje z odpadki,
 • obvladovanje škodljivcev v živilskih obratih.

 

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so zaposleni v proizvodnji in prometu z živili (gostinstvo, bari, catering) in se lahko uvršča v okvir letnega plana izobraževanja, ki ga je potrebno izvajati glede na zahteve Uredbe 852/2004 o higieni živil.

 

Izobraževanje je primerno tako za:

 • odgovorne osebe za notranji nadzor oziroma nosilce gostinske dejavnosti, kot za
 • zaposlene pri delu z živili (kuharji, natakarji, picopeki...).

 

 

Cena

Cena elektronskega usposabljanja HACCP znaša 43 € brez DDV/osebo (52,46 € z DDV).

 

 

Popusti:

V primeru udeležbe več oseb iz istega podjetja vam zagotovimo dodatni popust.

 

Prednosti elektronskega usposabljanja HACCP

 • Lokacija in ura e-usposabljanja popolnoma prilagojena posamezniku.
 • Privarčujete stroške za organizacijo usposabljanja in morebitne potne stroške.
 • Večdnevno obdobje za izvedbo usposabljanja, v katerem kandidat predela dodeljeno e-vsebino in na koncu opravi e-test.
 • Za izvedbo e-usposabljanj uporabljamo v tujini preizkušen sistem e-usposabljanja, ki ga uporabljajo mikro, mala in velika domača in mednarodna podjetja LeManSys.
 • Za izvedbo potrebujete računalnik z dostopom do interneta. Pristopne podatke z navodili prejmete po e-pošti.
 • Program usposabljanja vsebuje tudi praktične vsebine, ki so prilagojene glede na vaše delovno mesto.
 • Takojšnja informacija uspešnosti usposabljanja.
 • Po končanem e-usposabljanju takojšen dostop do potrdila o uspešno opravljenem e-usposabljanju.

 

Kdo pripravlja usposabljanje?

 

Usposabljanje pripravlja za to usposobljena strokovnjakinja, Metka Matjašič s.p. dipl. sanit. inž., samostojna svetovalka s področja higiene živil in načel sistema HACCP.

 

Lokacija usposabljanja po želji

 

Lokacija usposabljanja je lahko vaše delovno mesto, domač naslonjač ali pa sejna soba. Lokacijo usposabljanja si izberete sami, pogoj je samo, da imate delujočo internetno povezavo.

 

Kontakt

Za več informacij nas lahko kontaktirate na neza.cussigh@civis.si, GSM: 040 427 974.

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

HACCP - varno delo z živili

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook