Usposabljanje koordinatorjev VZD na gradbiščih

 

V okviru usposabljanj izvajamo tudi USPOSABLJANJE KOORDINATORJEV VZD na gradbiščih.

 

Zakonska podlaga

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 83/05) med drugim določa, da mora naročnik ali nadzornik projekta, v primeru, da dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

 

1. Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

 

2. Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

 

Trajanje in lokacija izvedbe

Usposabljanje traja 50 ur, lahko ga izvedemo tudi na vaši želeni lokaciji.

 

Kontaktna oseba

Več podrobnosti o usposabljanju koordinatorjev VZD na gradbiščih pridobite pri naših sodelavcih:

 

 

prvo usposabljanje koordinatorjev VZD na gradbiščih

Slika1: Udeleženci prvega usposabljanja za koordinatorje VZD na gradbiših na terenskem delu usposabljanja

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Koordinatorji VZD na gradbiščih

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook