Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

 

Ozadje

Uveljavljanje sistema zaščite poklicnega zdravja in varnosti spodbuja vedno bolj zaostrena zakonodaja, uvajanje drugačne ekonomske politike, vodenje človeških virov ter drugi ukrepi.
Različne organizacije se vedno bolj trudijo izboljšati svojo učinkovitost na področju poklicnega zdravja in varnosti. Poleg tega skušajo dokazati svojim delničarjem, zaposlenim, partnerjem in drugim zainteresiranim strankam obvladovanje tveganj, ki so jim izpostavljene, ter na podlagi tega povečevanje pozitivnih učinkov dejavnosti, proizvodov in storitev.

 

ISO 45001

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja poklicnega zdravja in varnosti, da bi organizacije lažje obvladovale varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja.
Vpeljati ga je mogoče v vsako organizacijo. S pridobitvijo certifikata ISO 45001 posamezna organizacija dokaže, da na ustrezen način obvladuje vsa pomembna tveganja, ki izhajajo iz običajne poslovne prakse, pa tudi iz nepredvidljivih situacij.
 

ISO 45001 je zasnovan tako, da ga je mogoče povezati z ostalimi standardi ISO 9001, ISO 14001, SCC/VCA in SCP ipd.

 

Prednosti, ki izhajajo iz pridobitve certifikata ISO 45001:

 • Standard ponuja okvir za lažje prepoznavanje tveganj.
 • Omogoča zniževanje stroškov zavarovanj.
 • Možnost prehoda iz kurative na preventivo.
 • Znižanje stroškov bolniških odsotnosti.
 • Zagotovitev skladnosti z zakonodajo.

 

Zakaj uvajati ISO 45001 z zunanjimi strokovnjaki iz podjetja CIVIS d.o.o.?

 

V podjetju CIVIS d.o.o. razpolagamo s kadri, ki imajo dolgoletne izkušnje iz različnih strokovnih področij in so aktivni v različnih industrijskih panogah.

 

OBIČAJEN PRISTOP K UVAJANJU:

 

 • podpis pogodbe,
 • začetek uvajanja in določitev terminskega načrta uvajanja,
 • analiza dosedanjih prilagajanj z že obstoječimi standardi,
 • postopno uvajanje in delovni obiski,
 • priprava na certifikacijsko presojo,
 • sodelovanje na certifikacijski presoji,
 • kontrolna izvajanja ukrepov iz presoje za sledenje nenehnih izboljšav.

 

Ob vsakem koraku lahko sledi analiza stanja, kar vaši organizaciji omogoča nenehno izboljševanje rezultatov.

Če imate kakršna koli dodatna vprašanja v zvezi z uvajanjem, vam je na voljo Dušan Bezjak (+386 31 651 743, +386 2 331 84 44, dusan.bezjak@civis.si).

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

ISO 45001

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook