Varnostni standard za storitve s svojo ali pogodbeno delovno silo

Nizozemska oznaka standarda: VCA (SCC) in VCU (SCP)

 

 

Prenesite tabelo za prijavo udeležencev na uposabljenje SCC/SCP.

 

Redni termini SCC/SCP usposabljanj: vsak petek v mesecu od 8:00 do 16:00 ure. 

 

 

PRIJAVA NA SCC/SCP USPOSABLJANJE

 

 

VIR SLIKE: Pixabay

Standard SCC je izredno učinkovit mehanizem  za izvajanje varnosti in zdravja na delovišču - gradbišču.

 

Ozadje

 

Standard SCC/SCP - varnostni standard za storitve s svojo ali pogodbeno delovno silo, izhaja iz interesa poenotenja, primerjave in pregleda nivoja varnosti, ter izkazovanja le tega. Standard se je v začetkih pojavljal predvsem v industrijskih vejah, kjer je povečano tveganje za varnost in zdravje za zaposlene ter varstvo okolja (kemijska industrija, podjetja, katerih dejavnost je prevoz nevarnih snovi in skladiščenje nevarnih snovi...). Kombinira se lahko z vsemi ostalimi uveljavljenimi standardi (npr. tipa ISO ali OHSAS), ki jih pravzaprav dopolnjuje.

Standard se v osnovi deli na dva dela:

 • Ciljna skupina I – podjetja, ki proizvajajo (proizvajalci) (SCC)
 • Ciljna skupina II – podjetja, ki posredujejo delovno silo (SCP)

 

Standard za ciljno skupino I (SCC) je dodatno prilagojen glede na velikost podjetij.

 

 

 

Prednosti za vašo organizacijo

 

Preberite raziskavo, ki kaže vpliv uvedbe SCC standarda na število delovnih nesreč in posledično vpliv na stroške podjetja.

 

Kot podjetje izkazujete svojo politiko varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja s standardom, ki je mednarodno priznan,

 

 • lahko nastopate na trgu EU in ste konkurenčnejši od ostalih podjetij, ki tega standarda še nimajo, saj ti ne morejo poslovati in izvajati del za podjetja, ki so standard že sprejela (kemijska industrija, papir celuloza, montažna podjetja…),
 • imate pregled nad stanjem varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja, ki ga že tako morate izvajati v okviru zakonov,
 • na daljši rok znižate stroške zaradi različnih posrednih vplivov (npr. manj bolniških dni…).

 

Standard SCC/SCP pomeni veliko prednost in dvig iz povprečja, ki je pomemben za uspešnost podjetja. Pridobitev standarda SCC/SCP postaja nujen korak za možnost konkuriranja pri pridobivanju del v razvitejših državah Evropske unije in je v mnogih primerih že neizpodbitna zahteva. Samo vprašanje časa je, kdaj se bodo podobne zahteve pojavile tudi v Sloveniji in takrat bo prednost tistih, ki bodo na standard SCC/SCP mislili prej, lahko že odločilna.

 

 

 

Zakaj uvajati SCC in SCP standard z zunanjimi strokovnjaki iz podjetja CIVIS d.o.o.?

 

V podjetju CIVIS d.o.o. razpolagamo s kadri, ki imajo dolgoletne izkušnje iz različnih strokovnih področij in so aktivni v različnih industrijskih panogah.

 

OBIČAJEN PRISTOP K UVAJANJU:

 

 • podpis pogodbe,
 • začetek uvajanja in določitev terminskega načrta uvajanja,
 • analiza dosedanjih prilagajanj z že obstoječimi standardi,
 • postopno uvajanje in delovni obiski,
 • priprava na certifikacijsko presojo,
 • sodelovanje na certifikacijski presoji,
 • kontrolna izvajanja ukrepov iz presoje za sledenje nenehnih izboljšav.

Ob vsakem koraku lahko sledi analiza stanja, kar vaši organizaciji omogoča nenehno izboljševanje rezultatov vodenja sistema kakovosti.

 

Kontaktne osebe

 

Če imate kakršna koli dodatna vprašanja v zvezi z uvajanjem, vam je na voljo Dušan Bezjak

(+386 31 651 743, +386 2 331 84 44, dusan.bezjak@civis.si).

 

Če imate kakršna koli dodatna vprašanja v zvezi z organizacijo in izvajanjem usposabljanja, pa vam je na voljo Damijan Švajncer Butinar (+386 41 791 117, svajncer.butinar@civis.si).

 

Več o standardu SCC in SCP lahko preberete na naslednji povezavi >>

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

SCC/SCP

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook