Meritve delovnega okolja

 

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom ali po premestitvi na drugo delovno mesto pregleda pristojna oseba. Ta izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.
Nadzor nad delovno opremo je treba zagotoviti z rednimi kontrolnimi pregledi in preizkusi. Ti morajo biti zagotovljeni v rokih, ki jih določi proizvajalec. Če proizvajalec rokov za periodične preglede ne določi, jih je treba zagotoviti v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

 

 

 

Meritve parametrov delovnega okolja

Delodajalci morajo s preiskavami delovnega okolja v delovnih in pomožnih prostorih ugotavljati mikroklimatske razmere in ustreznost naravne in umetne osvetljenosti in druge škodljive vplive na zdravje ali življenje delavcev. Delodajalec je dolžan zagotavljati periodične preiskave delovnega okolja v rokih, ki ne smejo biti daljši od treh let. V podjetju Civis izvajamo naslednje meritve parametrov delovnega okolja:

  • mikroklima (meritev in izračun kazalnikov toplotnega udobja (PMV), kazalnikov dela na vročem (WBGT), kazalnikov dela na mrazu (IREQ), merjenje relativne vlažnosti zraka, hitrosti gibanja zraka, temperature (tudi monitoring in daljše časovno merjenje), meritve kontaktnih temperatur),
  • osvetljenost na delovnem mestu (naravna in umetna svetloba)
  • hrup na delovnem mestu,
  • vibracije na delovnem mestu.

 

 

Kontakt:

Prosimo vas, da nas kontaktirate za izdelavo ocene tveganja na tel. štev.: 02 331 84 44 ali na e-mail info@civis.si

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Meritve delovnega okolja

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook