Pregledi delovne opreme

 

Pri zagotavljanju varnosti  pri delu z delovno opremo, stroji in napravami je potrebno redno periodično pregledovanje te opreme.


Pregled obsega:

  • električne meritve na delovni opremi,
  • pregled in preizkus komponent opreme (posebej varnostnih komponent) in
  • pregled potrebne dokumentacije za varno delo z opremo (izjava o skladnosti, navodila).

Po pregledu se s strani preglednika izda zapisnik o pregledu in, ob izpolnjenih pogojih (oprema brez pomanjkljivosti), tudi potrdilo o pregledu za posamezni kos opreme.

 

Delodajalec mora o pregledih delovne opreme voditi ustrezno evidenco. Zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu narekuje delodajalcu, da mora biti delovna oprema varna za uporabo in zdravje. Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede v rokih, ki jih določi proizvajalec delovne opreme ali najkasneje v 36 mesecih od zadnjega pregleda.

 

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Pregledi delovne opreme

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook