Meritve električnih inštalacij

 

meritve električnih inštalacij

Vir slik: Pixabay

 

Električne inštalacije so z vodi medsebojno povezane električne naprave in oprema nazivnih napetosti do vključno 1000 V izmenične in 1500 V enosmerne napetosti. Zaradi varnosti uporabnikov objektov je potrebno električne inštalacije preverjati po končani izvedbi ter namestitvi električne opreme, po spremembah, obnovah, popravilih ter tudi periodično. Preverjanje električne inštalacije vsebuje pregled, preizkus in meritve. Po meritvah izdamo ZAPISNIK S POTRDILOM O MERTIVAH.  Zahteve za preverjanje električnih inštalacij izhajajo iz  Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah(Ur. l. RS, št. 41/2009, 2/2012) ter  tehnične smernice TSG-N-002:2013 – Nizkonapetostne električne inštalacije.

 

Za LASTNIKE, UPRAVNIKE ter UPRAVLJALCE objektov

UPRAVLJALCI stavb so od lastnikov dolžni zahtevati ZAPISNIK S POTRDILOM O USTREZNOSTI ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ, ki mora biti izdano s strani posameznika s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo.

LASTNIKI STAVB so dolžni vzdrževati elektro inštalacij in s tem PRIDOBITI ZAPISNIK s POTRDILOM o ustreznosti elektro inštalacij. Lastnik stavbe mora v program vzdrževanja  stavbe v skladu s predpisi, ki urejejo vzdrževanje stavb vnestu tudi pravil az uporabo in vzdrževanje elektirčnih inštalacij, na pogladi kateri je omogočeno le-te vzdrževati v skadlu z zahtevami pravilnika (Ur.list RS šte 28/2009 in 41/2009).

 

Pregledi električnih inštalacijPregled električnih inštalacij obsega predvsem preverjanje ustreznosti:

 • ukrepov za zaščito pred razširjanjem ognja in toplotno zaščito,
 • pravilnosti izbire in nastavitve zaščitnih naprav,
 • brezhibnost postavitve stikalnih naprav,
 • pravilnost izvedbe raznih zaščit,
 • prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika,
 • obstoj shem, opozorilnih tablic in druge opreme,
 • usklajenost inštalacij s projektom.


Preizkusi električnih inštalacijPri preverjanju ustreznosti električne inštalacije je potrebno opraviti naslednje preizkuse:

 • neprekinjenost zaščitnega vodnika,
 • neprekinjenost glavnega vodnika za izenačitev potencialov,
 • delovanje raznih zaščit,
 • funkcionalnosti električnih inštalacij in naprav,
 • lastnosti elementov, za katere ni bil opravljen tipski preizkus,
 • električne funkcionalnosti razdelilca.


Meritve električnih inštalacijPri preverjanju ustreznosti električne inštalacije je potrebno opraviti meritve:

 • izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo,
 • izolacijske upornosti proti ozemljenemu vodniku,
 • impedance okvarne in kratkostične zanke,
 • upornosti zaščitnega vodnika med razdelilnikom in glavnim izenačenjem potenciala,
 • raznih zaščit električne inštalacije,
 • višjeharmonskih komponent,
 • jalove energije (cos  φ).


Roki za preglede električnih inštalacij:

 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preizkuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero, je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.
 • Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost in mora biti opravljen PRED UPORABO.
 • Novi objekti morajo biti pregledani PRED UPORABO.
 Po pregledu strankam izdamo ZAPISNIK S POTRDILOM O MERITVAH.
 

Kdo lahko opravlja meritve?

Pregledniki so lahko le POSAMEZNIKI s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za preglednika električnih inštalacij ter sistema zaščite pred strelo ter pred prenapetostmi.

 

 
Kontaktirajte nas na MATEJ.PRELOG@CIVIS.SI ali nas pokličite na tel.štev: 02 331 84 42
 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Meritve električnih inštalacij

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook