Storitve na področju varovanja osebnih podatkov 

 

Nudimo vam CELOVITO storitev s področja varovanja osebnih podatkov. 

 

varovanje osebnih podatkov storitve pravnika

Vir slike: pixabay

 

 

Uskladitev in prilagoditev z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov in Uredbo GDPR 

Osnovne storitve s področja varovanja osebnih podatkov:

  • Analiza stanja (obisk podjetja, razgovor z vodstvom podjetja, popis poslovnih procesov ter izdelava ugotovitev o skladnosti s predpisi. 
  • Ureditev skladnosti z GDPR (pravni, organizacijski in tehnični (IT) vidik). Zajema prilagoditve spletne strani, popisa zbirk osebnih podatkov, prilagoditve pogodb, interno usposabljanje zaposlenih...
  • Podpora in revizija vključujeta redne preglede skladnosti ter poročanje v primeru varnostnega incidenta. 

 

KONTAKTNA OSEBA: 

Zavedamo se, da je le celovita podpora lahko kvalitetna podpora, zato vas vabimo, da kontaktirate našo pooblaščenko za varovanje osebnih podatkov. 

 
Storitve s področja varovanja osebnih podatkov ter zagotavljanja skladnosti z Splošno uredbo EU o vam zagotavlja mag. Tina Žagar, univ. dipl. iur., z opravljanim TÜV certificiranim programom usposabljanja za DPO (Data Protection Officer). Elektronski naslov: dpo@civis.si ,GSM številka: 041 346 834 .Pokličite Tino in se z njo dogovorite za obisk v vašem podjetju. 
 

 

Storitve DPO osebe - pooblaščene osebe za varovanje osebnih podatkov

 

dpo strokovnjak pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov

 

Preberite še več informacij o DPO osebi:

Katera podjetja morajo imenovati DPO osebo? 

Kdo  je lahko DPO oseba? 

Naloge DPO osebe

 

Storitve DPO osebe izvaja mag. Tina Žagar, univ. dipl. iur., z opravljanim TÜV certificiranim programom usposabljanja za DPO (Data Protection Officer). Elektronski naslov: dpo@civis.si ,GSM številka: 041 346 834 .Pokličite Tino in se z njo dogovorite za obisk v vašem podjetju.

 

 

Seminarji oz. uposabljanja iz področja GDPR ter DPO

 

dpo seminar

Vir slike: lastni arhiv

  • Enodnevni seminar: Kaj morajo storiti podjetja, da bodo skladna z GDPR Uredbo? Namenjen vsem vodilnim osebam v podjetju, kadrovnikom, pravnikom...
  • HIŠNI seminar v vašem podjetju - prilagoditev vsebine seminarja vašemu poslovanju.
  • Usposabljanje DPO oseb - organizator TÜV Austria Servis d.o.o.. Preberite več informacij o usposabljanju - 5-DNEVNI PROGRAM.

 

 

DPO strokovnjak DPO oseba

5-dnevni program TÜV AUSTRIA SERVIS D.O.O.: Usposabljanje DPO osebe

 

Informacije: 

Storitve s področja varovanja osebnih podatkov ter zagotavljanja skladnosti z Splošno uredbo EU o vam zagotavlja mag. Tina Žagar, univ. dipl. iur., z opravljanim TÜV certificiranim programom usposabljanja za DPO (Data Protection Officer). Elektronski naslov: dpo@civis.si ,GSM številka: 041 346 834 .Pokličite Tino in se z njo dogovorite za obisk v vašem podjetju.  

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Varovanje osebnih podatkov

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook