Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

 

V sklopu dejavnosti, ki jih izvajamo na podjetju Civis, vam nudimo od meseca novembra 2016 tudi storitve odgovorne osebe za varstvo pred ionizirajočimi sevanji  za vse zaprte vire.

 

Kdo potrebuje odgovorno osebo za varstvo pred sevanji?

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D), Ur. l. RS, št. 102/2004, Ur. l. RS št. 74/15 (zadnja sprememba zakona) določa, da mora izvajalec sevalne dejavnosti določiti odgovorno osebo za varstvo pred sevanji.

 

ionizirajoča sevanja

Vir slike: Pixabay

Za koga je potrebno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti?

 

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je potrebno za:

 • upravljanje in razgradnjo sevalnega objekta ali jedrskega objekta,
 • namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe ter uvoz ali izvoz takega predmeta,
 • uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov,
 • izdelovanje ali razvoj opreme in tehnologije, ki je jedrsko blago,
 • za prevoz jedrskih in radioaktivnih snovi,
 • vzdrževanje, proizvodnjo, usmerjanje ali druga podobna dela, ki se jih izvaja na virih sevanja,
 • izvajanje del v nadzorovanem območju, če iz ocene varstva izpostavljenih delavcev, da bi lahko delavci prejeli efektivno dozo nad mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.
   

 

Obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti

 

Izvajalec sevalne dejavnosti ima sledeče obveznsoti:

 • Odgovorni osebi za varstvo pred sevanji mora zagotoviti strokovno samostojnost pri delu in ustrezne   delovne razmere ter
 • sporočiti upravnemu organu, ki je izdal dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, koga je imenoval   za odgovorno osebo in njegova pooblastila.

 

Naloge odgovorne osebe za varstvo pred sevanji

 

Kot izhaja iz 25. člena Pravilnika o "obvezstnostih izvajalcev...(Ur. l. RS, št. 13/04) - SV8, odgovorna oseba za varstvo pred sevanji skrbi za visoko varnostno kulturo in dobro stanje varstva pred sevanji, zlasti pa za:

 • načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred sevanji v skladu z ZVISJV,
 • izdelavo pisnih postopkov iz tretjega odstavka 4. člena in pisnih navodil iz 6. člena tega pravilnika,
 • pravočasno napotitev izpostavljenih delavcev na zdravniški pregled v skladu s predpisom, ki določa obseg zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, ki delajo na opazovanem in nadzorovanem območju,
 • pravočasno napotitev delavcev na obnavljanje znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji v skladu z 42. členom tega pravilnika,
 • obvešanje delodajalca in delavcev v zvezi z vsemi zadevami s področja varstva pred sevanji.

 

Storitve, ki jih nudi Civis

 • Storitve odgovorne osebe za varstvo pred sevanji za vse zaprte vire. 

 

 

Kontaktna oseba

 

Odgovorna oseba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji: Martin Helbl.

Elektronska pošta: martin.helbl@civis.siGSM: 040 632 922

 

Aktualna zakonodaja iz tega področja

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook