Zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom lahko najdete na prenovljenem spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS).

 

PIS omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope.

 

www.pisrs.si
 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Zakonodaja

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook