Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

 

Dva predavatelja s praktičnimi izkušnjami za vaše varno poslovanje!

 

 

 

3. 10. 2017 v Mariboru

 

 

Predavata predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje, ki se dnevno srečuje z vprašanji in problematiko podjetij, ki zaposlujejo tujce, ter davčna svetovalka, ki je specializirana za tematiko detaširanih oz. napotenih delavcev v tujino. Izvedeli boste ogromno primerov iz prakse!  Idelna priložnost, da razjasnite vse dileme in se izognete sankcijam!

 

Program:

8:30 – 8:45

Sprejem ob jutranji kavi

8:50 – 10:50

Zaposlovanje tujcev

 • Vrste delovnih dovoljenj glede na matično državo tujca, vključno z organom, pristojnim za odločanje.
 • Kaj je informativni list – njegova funkcija.
 • Podaljšanje delovnega dovoljenja oz. enotnega dovoljenja.
 • Izzivi s katerimi se srečujete v praksi.

Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

 • Formalni in praktični nasveti pri posojanju delovne sile.

Janez Horvat, predstavnik ZRSZ Slovenije

10:50 – 11:20

Odmor s pogostitvijo in priložnost za izmenjavo izkušenj

11:20 – 15:10

Davčna obravnava napotenih delavcev

 • Specifike službene poti in napotitve na delo v tujino (kdaj eno, kdaj drugo).
 • Nacionalna pravila pri obračunu plače.
 • Ugotavljanje rezidentskega statusa napotenih delavcev.
 • Pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.
 • Obračun plače napotenih delavcev in izpolnjevanje REK obrazca (prikaz obračuna plače na konkretnem primeru ločeno za rezidenta in nerezidenta).
 • Davčna obravnava povračil stroškov napotenim delavcem.

Zavarovanje napotenih delavcev

 • A1 obrazec in zavarovanje napotenih delavcev, s poudarkom na predvidenih spremembah.
 • Osnova za plačilo prispevkov.

Pravni vidik napotitve na delo v tujino

 • Pogoji za napotitev delavcev v tujino (pogodba o zaposlitvi, kdaj lahko odklonitev, EU/tretje države).
 • Minimalne pravice napotenih ali detaširanih delavcev.
 • Potrebna delovna dovoljenja v nekaterih državah članicah.

Posebnosti zaradi sporazumov s posameznimi državami

 • Koordinacija sistemov socialne varnosti v EU in izven nje.
 • Določitev pristojne zakonodaje.
 • Pogoji napotitve v pravu socialne varnosti.
 • Težave neenotne ureditve v pravu socialne varnosti, davčnem pravu in delovnem pravu.
 • Socialna varnost napotenih delavcev s primeri iz prakse.

Mag. Brigita Osojnik, davčna svetovalka, Pabide d.o.o.

 

 

Predavatelja:

Janez Horvat

Je predstavnik ZRSZ Slovenije. Dnevno se srečuje z izzivi podjetij, ki zaposlujejo tujce iz različnih držav. Pozna težave podjetij pri izpolnjevanju obrazcev in zahteve za zaposlitev tujcev. Na seminarju vam bo predstavil primere iz prakse in podal veliko koristnih informacij.

 

Mag. Brigita Osojnik

Davčna svatovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, direktorica družbe Pabide d.o.o. Ima večletne praktične izkušnje na področju vseh vrst davkov in je avtorica številnih strokovnih prispevkov. Na seminarju vas bo seznanila z novim Zakonom o čezmejnim izvajanju storitev in predvidenimi spremembami Zakona o dohodnini glede davčne obravnave stroškov, povezanih z napotitvami.

 

Komu priporočamo udeležbo?

 • Računovodjem in davčnim svetovalcem,
 • delodajalcem, ki zaposlujejo tujce iz tretjih držav,
 • podjetjem, ki izvajajo razne vrste montaž v tujini in Sloveniji (varilci, ključavničarji, orodjarji, električarji, elektromonterji),
 • transportnim podjetjem,
 • gradbenim podjetjem,
 • lastnikom SCC/SCP standarda,
 • kadrovskim službam,
 • agencijam za zaposlovanje, posredovanje ter posojanje delovne sile...

 

Datum izvedbe:

3. 10. 2017 v Mariboru

​ 

Lokacija izvedbe: 

Civis d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor

 

Cena:

Cena strokovnega seminarja znaša 185,00 € brez DDV (225,70 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10 % popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.), sklic :00 20171003-01.

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v pisni in elektronski obliki, in pogostitev.

 

ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe datuma izvedbe.

 

Več informacij in prijava:

Več informacij prejmete pri Tini Vadas, preko elektronske pošte tina.vadas@civis.si ali GSM: 040 623 163.

 

V kolikor se trenutno objavljenega seminarja ne morete udeležiti, bi pa želeli prejemati informacije o prihajajočih izobraževanjih, se vpišite na našo listo prejemnikov e-novic

* zahtevana polja
 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev - MARIBOR

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook