Energetske izkaznice

Zagotovite si svojo energetsko izkaznico pri gradnji, prodaji ali oddaji stavb in drugih nepremičnin.
Pri nakupu ali najemu objektov in pri gradnji novega objekta nas med drugim zanima, kako energetsko varčen je objekt in kakšno porabo energije lahko pričakujemo.

Pri nakupu ali najemu objektov in pri gradnji novega objekta nas med drugim zanima, kako energetsko varčen je objekt in kakšno porabo energije lahko pričakujemo. V ta namen je v Energetskem zakonu predvidena izdelava energetske izkaznice.

Kdaj je potrebna energetska izkaznica?

Energetska izkaznica mora biti izdelana:

 • pri gradnji novih stavb pred izdajo uporabnega dovoljenja,
 • pri prodaji stavb ali posameznih delov stavb in
 • pri oddaji v najem stavb ali posameznih delov stavb.

Ta zahteva mora biti izpolnjena najkasneje do 24. 2. 2015.

Prav tako je potrebno kazalnike o energetski učinkovitosti iz energetske izkaznice navesti pri oglaševanju prodaje ali oddaje v najem stavb ali posameznih delov stavb, in sicer je to obvezno od 1. 1. 2015 naprej.

V stavbah s celotno uporabno površino nad 250 m2, od 9. julija 2015 pa še nad 500 m2, in so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora biti energetska izkaznica nameščena na vidno mesto.

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, v kolikor pa se spremeni energetska učinkovitost stavbe, lahko lastnik zaprosi za izdelavo nove tudi pred iztekom obdobja 10 let.

Izdelava energetskih izkaznic je predpisana z naslednjima predpisoma:

 • z Energetskim zakonom in
 • s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.

Kakšne energetske izkaznice poznamo?

Glede na namembnost in čas izgradnje objekta sta predvideni dve vrsti energetskih izkaznic:

 • računska energetska izkaznica in
 • merjena energetska izkaznica.

Računska energetska izkaznica

 • Izda se za novozgrajene stavbe in dele stavb ter obstoječe stanovanjske stavbe in stanovanja.
 • Temelji na naslednjih energijskih kazalnikih:
  • letno potrebni toploti za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letno dovedeni energiji za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letni primarni energiji za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letni emisiji CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe.
 • Podlaga za izdelavo računske energetske izkaznice je dokumentacija, ki odraža dejansko stanje stavbe v smislu energijskih lastnosti (npr. elaborat energetske učinkovitosti, načrt stavbe, projekt izvedenih del…).

Celotno računsko izkaznico si lahko ogledate tudi na naslednji povezavi >>

Merjena energetska izkaznica

 • Izda se za obstoječe nestanovanjske stavbe ali nestanovanjske dele stavb.
 • Temelji na naslednjih energijskih kazalnikih:
  • letno dovedeni energiji na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letno dovedeni električni energiji na enoto kondicionirane površine stavbe,
  • letni primarni energiji za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
 • letni emisiji CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe.
  Podlaga za izdelavo so podatki o izmerjenih vrednostih porabljene energije za zadnja tri leta pred letom izdelavo energetske izkaznice.

V kolikor podatki za izdelavo merjene energetske izkaznice niso zanesljivi, se izdela računska izkaznica.

Celotno merjeno izkaznico si lahko ogledate tudi na naslednji povezavi >>

Kako razvrščamo objekte glede energijskih kazalnikov?

Glede na energijske kazalnike iz energetske izkaznice se stavbe ali deli stavb razvrstijo v naslednje razrede:

 

RazredPotrebna toplota
Razred A1od 0 do vključno 10 kWh/m2a
Razred A2nad 10 do vključno 15 kWh/m2a
Razred B1nad 15 do vključno 25 kWh/m2a
Razred B2nad 25 do vključno 35 kWh/m2a
Razred Cnad 35 do vključno 60 kWh/m2a
Razred Dnad 60 do vključno 105 kWh/m2a
Razred Enad 105 do vključno 150 kWh/m2a
Razred Fnad 150 do vključno 210 kWh/m2a
Razred Gnad 210 kWh/m2a

Sestavni del energetske izkaznice so tudi navedena priporočila, s katerimi se lahko izboljša energetska učinkovitost stavbe. Kot ukrep se lahko predvidi podroben energetski pregled objekta. Za odkrivanje šibkih mest v objektu, kjer se pojavljajo večje izgube energije, pa se lahko predlaga tudi termografski pregled objekta s termovizijsko kamero.

Ob naročilu izdelave energetske izkaznice mora naročnik izdelovalcu posredovati tudi nekatere podatke o objektu. V ta namen se lahko uporabi obrazec “Zahteva za izdelavo energetske izkaznice“, ki nam je v pomoč pri pridobivanju ustreznih podatkov za izdelavo.

VEČ INFORMACIJ 


Danilo Onič, univ. dipl. inž. grad.

M: +386 51 685 095

E: dani.onic@civis.si

 

Preberite še

Povpraševanje in več informacij

Izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.