Kakovost

Politika kakovosti podjetja Civis d.o.o.

Kakovost in odnos do okolja je v poslovni politiki podjetja že vrsto let vodilo pri izpolnjevanju pričakovanj, zahtev odjemalcev in vplivov na ožje in širše okolje. Pri izvajanju ključnih in podpornih procesov, vključno z vsemi aktivnostmi, vezanimi na izvajanje osnovne dejavnosti, ima kakovost in odnos do okolja zelo pomembno vlogo.

Politiko kakovosti izvajamo po načelih:

  • Vsi veljavni predpisi so skladni z zahtevami standarda ISO 9001:2008 in zakonodajno dokumentacijo.
  • Zadovoljstvo odjemalcev zagotavljamo z rednim spremljanjem njihovega zadovoljstva preko merljivih ciljev, posredovanih vprašalnikov in z izvajanjem ukrepov v smislu izgradnje partnerskih odnosov.
  • Zavezanost vodstva za izvajanje kakovostne politike podjetja zagotavlja nenehno izboljševanje in izpolnjevanje zastavljenih ciljev na vseh nivojih.
  • Razvili smo sistem sprotnega informiranja, usposabljanja in kvalificiranja sodelavcev, tako da ima vsak zaposleni možnost razvoja osebnih in strokovnih sposobnosti.

Zaposleni na vseh področjih našega podjetja smo s tem zavezani izvajati politiko kakovosti in okolja za doseganje zastavljenih ciljev.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.