Ta termin je že potekel
Top

Zaposlovanje tujcev in davčni vidiki napotitev delavcev v tujino z novo zakonodajo

V juliju 2021 se je v slovenski pravni red prenesla nova Direktiva 2018/957/EU.

Spremembe in dopolnitve ZČmiS so začele veljati 8. avgusta 2021.

Seminar kot odgovor na aktualno tematiko in spremembo zakonodaje vezano na zaposlovanje tujcev in napotitve delavcev na delo v tujino. Odlična predavatelja iz prakse in dovolj prostora za vse vaše dileme s katerimi se srečujete pri delu.

Predavatelj(i)
Začetek
16.12.2021 09:00
Konec
16.12.2021 14:30
Naslov
Tržaška 65, Maribor   Zemljevid
Telefon
02 331 84 44

157,00 + DDV

Status

V juliju 2021 se je v slovenski pravni red prenesla nova Direktiva 2018/957/EU.

Spremembe in dopolnitve ZČmiS so začele veljati 8. avgusta 2021.

Bistvene novosti novele so:

 • obvezna uporaba enakih pravil glede plačila za opravljeno delo napotenih delavcev, kot to velja za lokalne delavce v skladu z zakonodajo in splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami na ravni države napotitve;
 • dejansko trajanje napotitev se omejuje na 12 mesecev z možnostjo podaljšanja na 18 mesecev na podlagi obrazložene zahteve;
 • enako obravnavanje v primeru, ko čezmejno storitev opravljajo napoteni delavci, zaposleni pri delodajalcu za zagotavljanje dela (ti. agencijski delavci).

Prav zaradi vseh novosti organiziramo seminar, ki se bo ciljno dotaknil ravno teh tem in razkril dileme s katerimi se morda srečujete.

Tematike, ki jih bomo podrobneje obravnavali so naslednje:

Zaposlovanje tujcev

– predavatelj Janez Horvat – 9:00 – 11:30

 1. Tujci iz bivše skupne države – podobnosti in razlike,
 2. izvajanje sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji,
 3. zaposlovanje državljanov BiH in Srbije,
 4. zaposlovanje ostalih tujcev iz bivše skupne države in iz ostalih tretjih držav,
 5. pregled najpomembnejših sprememb Zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.: 57/2021),
 6. posledice COVID-19 na zaposlovanje tujcev.

Pravila socialnih zavarovanj in davčni vidiki napotenih delavcev v tujino

– predavateljica mag. Brigita Osojnik – 12:00 – 14:30

 1. Uvod: kratek povzetek pravnih in socialnih vidikov napotenih delavcev na delov tujino s poudarkom na noveli ZČmIS (prenos Direktive (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev),
 2. uredbi 883/2004 in 987/2009 (kdaj pridobiti A1 po 12. oziroma po 13. členu Uredbe 883/2004, osnova za prispevke za socialno  varnost, posebnosti Brexit), socialna varnost napotenih v tretje države,
 3. nacionalna pravila pri obračunu plače (ugotavljanje rezidentskega statusa, posebna davčna osnova, izračun akontacije dohodnine, predlaganje REK obrazcev),
 4. pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (rezidenti in nerezidenti),
 5. povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino (kratkotrajne napotitve, daljše napotitve, presoja neprekinjenosti…),
 6. praktični primeri obračunov plač – rezidenti in nerezidenti – 12. in 13. člen Uredbe 883/2004 (napotitve do 30 dni, napotitve od 30 do 90 dni in napotitve nad 90 dni).

Med obema deloma bo odmor s pogostitvijo, v skladu z navodili NIJZ.

Če imate vprašanja za katerega od predavateljev nam jih lahko posredujete vnaprej in jih bosta že vključila v svoje predavanje.

Veseli bomo srečanja z vami!